Vem får veta att jag har kontaktat er inom missbruk myndighet?

Personal inom socialtjänsten får inte lämna ut uppgifter om dina personliga förhållanden pga. sekretess. Med personliga förhållanden menas i praktiken alla uppgifter om dig.

Du kan lämna samtycke till att vi lämnar ut uppgifter. Ett samtycke kan du återkalla när som helst.

Läs mer om regler och specialfall under rubriken Sekretess.

Om du som anhörig, närstående eller utomstående hör av dig till oss så tar vi emot de uppgifter du ger oss. Sedan försöker vi komma i kontakt med den person som du är orolig för så att vi kan göra en bedömning och erbjuda stöd.

Om du vill vara anonym, är det viktigt att du inte uppger ditt namn eller några andra personuppgifter.

Vi kan inte ge dig information om ett pågående ärende om personen det gäller inte gett sitt samtycke.