Föräldrastöd

Alla som bor i Södertälje och som ska bli eller är förälder kan träffa våra föräldrastödjare för samtal kring din roll som förälder, kring ditt barn eller din familjs situation.

Hos oss kan ni bland annat få hjälp med att:

  • Hantera ert barns känslor (arg, rädd, blyg, ledsen mm)
  • Hjälpa ert barn att klara vardagssaker (sova, gå på potta/toa, leka med andra barn, äta)
  • Minska tjat och konflikter
  • Hantera egna känslor eller saker som är svåra i föräldraskapet
  • Stärka relationen till ditt barn och känna dig säkrare i föräldraskapet.

Så här går det till:

  1. Ring 0852302311, 0852302025 eller 0852303826 och berätta att du önskar familjestöd. Du kan även mejla till hovsjo.familjecentral@sodertalje.se geneta.familjecentral@sodertalje.se. OBS: skriv inte känslig uppgifter, det räcker med att skriva att du vill ha kontakt. 
  2. Familjestödjare kontaktar dig och bokar en tid för första samtal.
  3. Vid första samtalet kartlägger vi behov och ser över hur kontakten ska se ut. Det finns ingen begränsning på antal samtal och ingen journalföring sker. Vårt stöd är gratis och tolk bokas om behov finns.

 

Utökat hembesöksprogram för förstagångsföräldrar

Är du förstagångsförälder och bor i Södertälje eller har du fått ditt första barn i Sverige? Är ditt barn dessutom listad på Capio Wasas barnavårdscentral? eller på Capio Hovsjö barnavårdscentral? Grattis! Då erbjuds du ett utökat hembesöksprogram där kurator/föräldrastödjare tillsammans med din barnhälsovårds-sjuksköterska besöker dig i ditt hem sex gånger istället för normala en gång. Du kommer under hembesöken kunna få stöd både från barnhälsovården och våra föräldrastödjare, du får alltså extra mycket stöd ditt barns första tid i livet.

Prata med din bvc- sjuksköterska om du är intresserad att få veta mer.

Utökad samverkan vid treårsbesök

Du som har ett barn som är listad på Capio Wasas barnavårdscentral eller på Capio Hovsjö barnavårdscentral och ska komma på treårsbesök får under besöket träffa en av våra  kuratorer/föräldrastödjare tillsammans med din barnhälsovårds-sjuksköterska. Detta sätt att arbeta är helt nytt och innebär att du kan få råd och stöd även av våra kuratorer/föräldrastödjare under besöket. Prata med din bvc- sjuksköterska om du är intresserad av att få veta mer.