Familjestöd- Råd och stöd till familjer

Familjestöd- Råd och stöd till familjer

Nyckeln byter nu namn till Familjestöd. Familjestöd erbjuder barn och ungdomar samt deras familjer stöd. Vi erbjuder både gruppverksamhet samt råd och stöd i enskilda samtal. Vi erbjuder föräldrautbildningar och föräldraträffar - Komet, ABC - alla barn i centrum och Biff - barn i föräldrars fokus.

Familjestöd består av ett team av erfarna familjebehandlare och hos oss kan hela din familj få stöd på olika sätt. Att ta stöd hos oss är frivilligt, gratis och vi för inga journaler. Vi hoppas kunna hjälpa familjer innan problem växer sig stora. Vi erbjuder upp till fem råd och stödsamtal.

Vårt stöd erbjuds till kommunens invånare och även boende i Salem och Nykvarn. 

Kontakt med Familjestöd.

Vi har en råd- och stödtelefon dit du kan ringa för att få stöd, boka tid eller fråga om våra utbildningar. Du kan också mejla oss.  

Telefontid: Du når oss varje vardag 9.00 - 10.00. 

Telefonnummer: 08-523 022 42

E-post: familjestod@sodertalje.se 

Vårt kontor ligger på Holmfastvägen 31 i Södertälje. 

Här kan du läsa om stöd vi erbjuder:

ABC, Alla barn i centrum - föräldraträffar.

För dig med barn 0-2, 3-12 år samt tonår och som vill bygga goda relationer och minska tjat.

Barngrupper

Nyckeln erbjuder barngrupper för barn som har en eller flera föräldrar med psykisk ohälsa, missbruk eller där föräldrarna är i vårdnadstvist.

BIFF, Barn i föräldrars fokus - Föräldrautbildning

Föräldrautbildning för dig som genomgått separation.

Komet - föräldrautbildning

Komet syftar till att minska bråk och konflikter hemma och förbättra familjerelationer.