Alla Barn i Centrum (ABC)

ABC föräldraträffar vänder sig till alla föräldrar som har barn mellan 0-18 år. Föräldraträffarna finns för tre olika åldersgrupper; 0-2 år, 3-12 år och 13-18 år.

ABC föräldraträffar syftar till att stärka relationen mellan förälder och barn. Innehållet utgår från forskning kring föräldraskap och barns utveckling samt FN:s barnkonvention. Under fyra gruppträffar får ni diskutera och dela erfarenheter med varandra samt ta del av kunskap om barns utveckling. Träffarna är gratis.

Läs mer om kurserna, datum och anmälan.

ABC 0-2 år expand_less expand_more

ABC 0-2 år vänder sig till alla föräldrar med barn i åldern 0-2 år.  Syftet med programmet är att främja barns hälsa och utveckling samt stärka föräldraförmågan hos föräldrar som deltar. Gruppträffarna handlar om familjeliv, hur föräldern kan stödja sitt barns utveckling och hantera utmaningar. Under träffarna erbjuds deltagarna möjligheten att diskutera och dela erfarenheter med varandra. Mellan träffarna har föräldrarna möjlighet att pröva nya färdigheter tillsammans med sitt barn.

Programmet består av fyra gruppträffar som är en timme per gång. Efter varje gruppträff finns tid avsatt för fika och umgänge för familjerna som deltar. Små barn är välkomna att följa med på träffarna.”  

Höstens träffar:

När:  Torsdagar 5/9, 12/9, 19/9, 26/9 klockan 10-11:30

Var: Geneta Familjecentral

Hur:Anmälan görs via mejl geneta.familjecentral@sodertalje.se eller via telefon 0852302025

ABC 3-12 år expand_less expand_more

ABC föräldraträffar är för alla föräldrar som har barn mellan 3-12 år. Innehållet utgår från forskning kring föräldraskap och barns utveckling och syftar till att stärka relationen mellan förälder och barn.

Få saker är viktigare än relationen till våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer. ABC består av fyra gruppträffar (á 2,5 timmar) med varsitt tema där information och diskussion blandas med övningar och filmer.

Träffarna är gratis och tolk kan bokas vid behov.

Våren 2024

När: Tisdagar 21/5, 28/5, 4/6 och 11/6 klockan 13-15.30.

Var: Hovsjö Familjecentral, Gröndalsvägen 1.

Hur: För anmälan mejla till hovsjo.familjecentral@sodertalje.se eller ring 08-523 038 26

 

Hösten 2024

Gruppstarter:

När: Tisdagar 10/9, 24/9, 8/10 och 22/10 klockan 16.00-18.30

Var: Brunnsängskolan, Häradsvägen 8, Södertälje

Hur: För anmälan mejla till familjestod@sodertalje.se eller ring 08-5230 2242

 

När: Torsdagar 3/10, 10/10, 17/10 och 24/10 klockan 15.00-17.30

Var: Eneskolan, Mölnbovägen 25, Järna

Hur: För anmälan mejla till familjestod@sodertalje.se eller ring 08-5230 2242

 

När: Onsdagar 6/11, 13/11, 20/11 och 27/11 klockan 17.00-19.30

Var: Hölöskolan, Eriksbergsvägen 9, Hölöskolan

Hur: För anmälan mejla till familjestod@sodertalje.se eller ring 08-5230 2242

 

När: Torsdagar 21/11, 28/11, 5/12 samt 12/12 klockan 9- 11:30  

Var: Geneta Familjecentral, Prästgårdsvägen 4.

Hur: För anmälan mejla till geneta.familjecentral@sodertalje.se eller ring 08-523 02025 


ABC Tonår expand_less expand_more

ABC Tonår vänder sig till dig som har barn mellan 13-18 år. 

Innehållet utgår från kunskap och forskning om föräldraskap, jämställdhet, barns utveckling och FN:s barnkonvention. Innehållet bygger också på vad föräldrar själva önskar lära sig mer om och vad tonåringar tycker att föräldrar behöver veta.

Det övergripande syftet med ABC Tonår är att stärka relationen mellan vuxen och tonåring och bidra till tonåringens välmående. Föräldrar är fortfarande de viktigaste personerna i tonåringens liv.

Planerade träffar

När: Tisdagar 3/9, 17/9, 1/10 och 15/10 klockan 17.00-19.00

Var: Holmfastvägen 31, Södertälje

Hur: För anmälan mejla faltarna@sodertalje.se eller ring 0852301394, 0852301846

Träffarna är gratis och vi bjuder på fika.