Medling

Du som är mellan 12-21 år och har varit med i en brottshändelse eller en konflikt kan bli erbjuden medling. Tanken med det är den som har begått brottet och den som har blivit utsatt ska träffas i ett möte med en opartisk medlare och prata om det som har hänt. Att delta i medling är frivilligt. Medlarna har tystnadsplikt.

Medling kan passa vid många brottstyper som t ex misshandel, skadegörelse, stöld och där gärningspersonen men i huvudsak vid brott mot enskild individ. Även personer som inte är straffmyndiga kan delta i medling vid brott eftersom medling inte är jämförbart med en rättegång.

De brott som medling gäller ska vara anmälda till polisen. Gärningspersonen ska ha erkänt gärningen eller delaktighet i den. Medling är helt frivilligt för båda parter.

Medlingsmöte

Medlingsmötet äger rum tillsammans med en opartisk medlare. Parterna samtalar kring den aktuella händelsen och dess konsekvenser. Medlingen förbereds noggrant genom förmöten med parterna var och en för sig. Ett medlingsmöte ersätter inte åtal och eventuell rättegång.

Vad kan medling innebära för dig som utsatts för brott? 

Medling kan hjälpa dig att gå vidare. Det ger dig också en möjlighet att få ett ansikte på den som förorsakat dig skada. Du får tillfälle att ställa frågor som ofta uppstår vid ett brott, samt förklara vilka konsekvenser brottet har medfört för dig. Under medlingen finns också möjlighet att sluta avtal om gottgörelse.

Vad kan medling innebära för dig som har begått brott?

Du får en möjlighet att visa att du ångrar vad du gjort och att du vill försöka ”ställa till rätta” så långt det går. Du får även en chans att visa att du tar ansvar för det du gjortges möjlighet att visa att man ångrar brottet och man kan försöka ”ställa till rätta” så långt det går. Du får vara med om ett nytt sätt att kunna lösa konflikter om du deltar i medling.

Kontakt

Du kan själv ta initiativ till medling genom utredare hos polisen, socialtjänsten, frivården eller genom att direkt kontakta medlingsverksamheten på telefon eller via e-post, så bokar vi ett enskilt möte. Du får mer information om vad medling kan innebära för dig och möjligheten att berätta vad du har varit med om.