Resor till fritids och korttidstillsyn

Från 1 januari 2023 gäller ett nytt sätt att ansöka om resor till fritids samt till korttidstillsyn om dessa inte ligger på elevens undervisningsområde.

Elever som går i förskoleklass, grundskola eller i anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola har i vissa fall rätt till skolskjuts. Beslut fattas utifrån avstånd mellan folkbokföringsadressen och närmsta kommunala anvisade skola, trafikförhållanden samt särskilda skäl. I första hand beviljas SL-kort. Skolskjuts med särskild kollektivtrafik gäller endast från bostadsadressen till och från skolan under skoldagar.

Skolskjuts

Kommunen beviljar skolskjuts till de elever som har rätt till det mellan hemadressen och skolan. Om eleven är jourhemsplacerad gäller jourhemmets adress som hemadress. Detta gäller elever inom förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola samt anpassad gymnasieskola. Elever i KÖSU-grupp eller extern resursskola är grundskoleelever och innefattas av detta reglemente.

Här hittar du mer information om skolskjuts.

Ansökan om skolskjuts söks via e-tjänsten: Ansökan om skolskjuts.

För ansökan om resor till fritids eller korttidstillsyn (LSS-fritids) som ligger utanför skolområdet behöver vårdnadshavare göra en särskild ansökan om färdtjänst eller LSS-resor (se nedan).

Under lov

Skolskjuts gäller endast under skoltid. För skolskjuts till fritidshem, fritidsklubb eller korttidstillsyn under lov behöver vårdnadshavare ansöka om färdtjänst eller LSS-resor.

Färdtjänst

Om ett barn under 13 år behöver skjuts till ett fritids som inte ligger inom skolområdet kan vårdnadshavare ansöka om färdtjänst. För att barnet ska beviljas färdtjänst behövs ett läkarintyg från din vårdcentral. Läkarintyget behöver vara utförligt skrivet för att inte riskera avslag och inte vara äldre än tre månader vid utredningstillfället. Det tar 16 veckor från inlämnat läkarintyg till beslut.

Det är färdtjänstens huvudkontor i Stockholm som tar det slutgiltiga beslutet om färdtjänst.

Så här ansöker du om färdtjänst expand_less expand_more

Kontakta din läkare för att få ett utförligt läkarintyg för färdtjänst. Ett sådant läkarintyg är giltigt i tre månader.

Läkaren eller du själv skickar sedan intyget till kontaktcenter. Adressen dit är: Kontaktcenter, Södertälje kommun, Nyköpingsvägen 26, 151 89 Södertälje. Du kan även välja att komma och lämna ditt läkarintyg direkt till kontaktcenter i stadshuset.

När läkarintyget kommit in till kontaktcenter skickar vi dig en ansökningsblankett och en tid för en utredning av dina behov. Färdtjänstutredningen äger rum i stadshuset hos Kontaktcenter. Barnet ska följa med på utredningen. Datumet för när vi träffas brukar vara ungefär två veckor efter det att vi har fått läkarintyget. Dokument som behöver medtags till utredning är ansökan, bild (vit bakgrund från axlarna och uppåt) samt eventuell medicinlista. Vi kan även ta bild på plats.

Efter utredningen skickar kommunen dina handlingar till landstinget som fattar beslut om ifall du får färdtjänst eller inte. Vi skickar handlingarna senast dagen efter det att du har besökt oss, om din ansökan är komplett.

Beslutet kommer direkt från landstinget hem till dig.

Färdtjänsten inkluderar endast resor inom Stockholms län.

Elever som går i skolor i annat län behöver söka riksfärdtjänst.

Vill du veta vilken väntetiden är just nu kan du se svaret på frågan Hur lång tid tar det att få beslut om färdtjänst, under rubriken Ansök om färdtjänst hos Färdtjänsten i Stockholms läns landsting.

LSS-resor

Vårdnadshavare kan ansöka om LSS-resor för barn över 12 år som går på korttidstillsyn (LSS-fritids) före och efter skoldagen. Observera att eleven måste vara beviljad LSS-fritids för att kunna ansöka om resor.

Om en elev har LSS-fritids på annan enhet än den skola där eleven har sin undervisning på har eleven fyra taxiresor: Hem – Fritids (1), fritids – skola (2), skola – fritids (3), fritids – hem (4).

Ansökan för alla dessa resor ska från och med 1 januari 2023 ske hos elevens handläggare på LSS.