Vad kan Sverige lära sig av Södertälje? (2016)

Vad kan Sverige lära sig av Södertälje? (2016)

Vad kan Sverige lära sig av Södertälje? Lärdomar från tio år av högt flyktingmottagande.

I dag finns det många Södertälje. Södertälje är den kommun i Sverige som kommit att förknippas med ett högt flyktingmottagande. Om kommunen tidigare framstod som unik, finns det efter höstens stora flyktingvåg många Södertälje i Sverige. Vi bjuder därför in till ett Almedalsseminarium där vi delar med oss av tio års erfarenheter av högt flyktingmottagande. Hur ser mottagandet ut och hur borde det se ut? Hur motverkar vi en fortsatt utveckling där de stadsdelar som har de största ekonomiska och sociala utmaningarna fortsätter att vara de största mottagarna av asylsökande – med risk för ökande sociala klyftor som följd? Hur bygger vi ett samhälle som håller ihop och som minskar segregationen?

Södertälje kommun har länge bildat opinion kring hur vi kan förbättra etableringen av nyanlända genom att fler kommuner tar ansvar för mottagandet och att flyktingar snabbare kommer i jobb. Kommunen har landat i att boendeförhållandena kraftigt påverkar hur väl enskilda flyktingar lyckas använda sin etableringstid till att få arbetslivserfarenhet, lära sig svenska och etablera sig i lokalsamhället. Södertälje kommun vill därför diskutera i Almedalen hur vi, med vår samlade kunskap kring förutsättningar för flyktingars etablering, kan samlas som kommun och landet samlas för ett förbättrat mottagande och ökad integration.

 

Tid: Tisdag 5 juli 2016 kl. 15.30–16.45

Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2. Lokal: Vall

Deltagare:

Alice Teodorescu, Göteborgspostens politiska redaktör

Johan Forssell riksdagsledamot (M), migrationspolitisk talesperson

Katrin Stjernfeldt Jammeh, Kommunstyrelsens ordförande Malmö Stad, SKL:s styrelse

Erik Nilsson, statssekreterare (S) med särskilt ansvar för integrationsfrågor, Arbetsmarknadsdepartementet

Anders Lindberg, Aftonbladets politiska redaktör

Jan Edling, analytiker, Flexicurity

Anna Heide, integrationsexpert, SABO

Anders Sjelvgren, avdelningschef nyanlända, Boverket

Moderator:

Catharina Bildt, f.d. politisk sakkunnig hos integrationsministrarna Sabuni och Ullenhag

Inledare:

Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje kommun.

Summering och avslutning:

Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje kommun samt Marita Lärnestad, kommunalråd i opposition, Södertälje kommun.

Deltar i seminariet gör även övriga deltagande partiers gruppledare i Södertälje kommunstyrelse.