Välfärden – brottslighetens nya bankomat (2017)

Lyssnande minister. Justitieminister Morgan Johansson, S (i mitten) lyssnade intresserat under Södertälje kommuns seminarium ”Välfärden – brottslighetens bankomat” innan han själv deltog i panelen. Till höger om Johansson sitter seminariets moderator Annika Dopping och Södertäljes kommunstyrelseordförande Boel Godner (S). Till vänster om Morgon syns Eva Håkansson, Ekobrottsmyndigheten, Beatrice Ask, M, tidigare justitieminister. 

Justitieministern lovade lyssna på kommunerna för att stävja stölder i välfärden

Södertälje kommuns årliga seminarium under politikerveckan i Almedalen blev som vanligt välbesökt. Och med en nuvarande och en före detta justitieminister i panelen blev det extra intressant.

Under titeln ”Välfärden – brottslighetens nya bankomat” beskrev lokalpolitiker, lagstiftare, poliser och myndighetspersoner hur man kan och bör kunna få bukt på att så stora summor av offentliga medel årligen försvinner genom kriminalitet i välfärden.

Södertälje kommun har genom den myndighetsgemensamma insatsen Tore 2 gått lite i bräschen på området och kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S), kommunens tidigare samordnare mot fusk i Södertälje Roger Svanborg, kriminalkommissarie Gunnar Apelgren, samt även LT:s politiska redaktör Tomas Karlsson berättade för den fullsatta salen i Visby om hur arbetet gått till och vad man lärt sig.

Justitieminister Morgan Johansson (S), som tidigare gav Lars-Erik Lövdén (som inte kunde delta i Visby av privata skäl) i uppdrag att utreda frågan åt regeringen lyssnade först på den delen av seminariet som handlade om främst Södertäljes erfarenheter, och var sedan aktiv paneldeltagare i den andra delen med mer nationellt fokus:

– Hanterar man stora pengar måste man vara väldigt misstänksam och kritiskt till hur de kan komma att användas. Lövdéns utredning är högprioriterad för mig och jag räknar med att kunna gå fram med förslag till riksdagen ganska snart. Efter remissrundan. Och självklart ska vi lyssna på kommunerna.

För just remissrundan blir viktig, då många i panelen, och inte minst Södertälje kommun, menade att utredningen missat att ta med just kommunerna i utredningen.

– Men det finns några förslag jag verkligen hoppas på, sa Boel Godner nöjt efteråt. Som att se till att folkbokföringen blir striktare. Vi tycker att vi infört en hel del saker på lokal nivå som gett resultat. Att ta bort LOV (lagen om valfrihet i vården) var helt nödvändigt och akut. Nu har vi också infört en ny och striktare mark- och exploateringspolicy som ger resultat.

Beatrice Ask, tidigare justitieminister (M) och ordförande i justitieutskottet, menade att det alls inte fanns någon illvilja med att ha ett generöst välfärdssystem:

– Jag vill också ge Södertälje kommun en eloge för att man plöjt upp mark som ingen vågat ta tag i. Nu gäller det att fler följer efter och att det blir politik av Lövdéns utredning. För även om de kriminella är bra på att hitta luckor är de inte överintelligenta. Vi kan nog bräcka dem bara vi tänker till och samarbetar.

Almedalen 4 juli 2017

Text: Jalmar Carlsson, för Södertälje kommun

Bild: Magnus Grimstedt, för Södertälje kommun

Röster från Almedalen

Kommunstyrelsens ordförande Boel Godner, Länstidningens politiska chefredaktör Tomas Karlsson och Gunnar Appelgren, kommissarie polismyndigheten Region Stockholm, intervjuas efter seminariet.  

 

  Södertälje seminarium i Almedalen 2017

Välfärden - brottslighetens nya bankomat

Stora summor av offentliga medel försvinner varje år på grund av kriminalitet i välfärden. Det bidrar till att medborgarnas tillit till samhällssystemen, till den offentliga förvaltningen och medborgare emellan minskar. Tisdagen den 4 juli kl. 13.00 arrangerar Södertälje kommun ett seminarium i Almedalen kring hur kriminalitet i välfärden kan upptäckas och förhindras.

Flera härvor har de senaste åren nystats upp i Södertälje och i andra kommuner. I Södertälje har den myndighetsgemensamma insatsen lett till goda resultat. Det visar att det går att förebygga, upptäcka och ingripa mot fusk och bedrägeri genom samarbete.

Seminariets syfte är att identifiera systemproblem och uppmärksamma myndigheter och representanter för riksdag och regering på vilka förändringar som krävs för att kommuner ska ges möjligheter att upptäcka och stoppa kriminalitet i välfärden.

På seminariet medverkar bland annat justitieminister Morgan Johansson (S), justitieutskottets ordförande Beatrice Ask (M), Eva Håkansson, generaldirektör på Ekobrottsmyndigheten, Gunnar Appelgren, kommissarie polismyndigheten Region Stockholm, Pia Bergman, samordnare på Skatteverkets insats mot grovt organiserad brottslighet, Tomas Karlsson, politisk redaktör på Länstidningen i Södertälje och Roger Svanborg, tidigare samordnare mot fusk och bedrägerier i Södertälje kommun.

Tid: 4 juli 2017, kl. 13.00-14.00

Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2, Visby

Lokal: Viklau

Moderator: Annika Dopping