Enhörna

Enhörna

Fotografi på en sten som välkomnar invånarna till Körsbärslandet. Enhörna brukar kallas Körsbärslandet enl. stenen vid infarten till Enhörna

Enhörna eller Enhörnalandet är en halvö i Mälaren med vacker natur som ligger nordväst om Södertälje tätort. Enhörna kommundel har 2 803 invånare.

Samhälle och service

Enhörna är en levande jordbruksbygd med ett starkt föreningsliv. Här bedrivs även visst skogsbruk. Men de flesta yrkesverksamma Enhörnaborna pendlar till Södertälje eller Stockholm. Tätorter är Ekeby, Sandviken och Tuna. Inom Enhörnalandet finns ett flertal byar, bland annat Stjärna och Aska.

Enhörna har butik, en skola till 6:e klass, ett bibliotek och en föreningsdriven lokal i samma byggnad som butiken och regelbunden bussförbindelse till Södertälje. I övrigt är verksamheten i bygden utspridd.

Politik och påverkan

I Enhörna kommundel ansvarar kommundelsnämnden till viss del för de verksamheter som facknämnderna har inom Södertälje tätort. Detta gör att man här har nära till sina beslutsfattare.

Här kan du läsa mer om den politiska sammansättningen och de ansvarsområden som man har i Enhörna kommundelsnämnd.

Kommunikationer

Enhörna har bra bussförbindelser med Södertälje. Under sommarhalvåret angör ångbåtar till Stockholm, Mariefred och Birka vid bryggorna i Sandviken och Ekensberg.

De närmaste järnvägsstationerna är fjärrtågsstationen Södertälje Syd, regionaltågsstationen i Nykvarn och pendeltågsstationen Södertälje Centrum.