Enhörna kommundelsnämnd

Enhörna kommundelsnämnd ansvarar för de verksamheter som ligger inom kommundelens geografiska område. Kultur- och fritidskontoret, utbildningskontoret och samhällsbyggnadskontoret med chefer och personal är förvaltningarna som lyder under och driver kommundelsnämndens verksamhet.

Verksamhetsplan
Sammanträdesplan

Sammanträdesdagar och tider för Enhörna kommundelsnämnd 2023. 

- 23 januari kl. 17:00
- 6 mars kl. 13:00
- 17 april kl. 17:00
- 29 maj kl. 17:00
- 21 augusti kl. 17:00
- 25 september kl. 17:00
- 16 oktober kl. 17:00
- 6 november kl. 17:00
- 4 december kl. 17:00