Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt skollagen gällande skolformerna förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Nämnden ansvarar också för skolbarnomsorgen. Utbildningskontoret med chef och personal är den förvaltning som lyder under och driver utbildningsnämndens verksamhet.

Verksamhetsplan expand_less expand_more
Sammanträdesplan expand_less expand_more

Sammanträdesdagar och tider för utbildningsnämnden 2023.

- 26 januari kl. 17:00
- 9 mars kl. 17:00
- 20 april kl. 17:00
- 30 maj kl. 17:00
- 15 juni kl. 17:00
- 24 augusti kl. 17:00
- 28 september kl. 17:00
- 26 oktober kl. 17:00
- 16 november kl. 17:00
- 14 december kl. 17:00