Arbets-och näringslivsnämnden

Arbets- och näringslivsnämnden arbetar med frågor som rör kompetensförsörjning, arbetsmarknadsfrågor samt vuxenutbildning. Utbildningskontoret och näringslivsavdelningen med chefer och personal är förvaltningarna som lyder under och driver nämndens verksamhet.

 

 

Verksamhetsplan expand_less expand_more
Sammanträdesplan expand_less expand_more

Sammanträdesdagar och tider för arbets- och näringslivsnämnden 2024.

- 22 januari kl. 17.00

- 19 februari kl. 17.00, inställt 

- 25 mars kl. 17.00

- 6 maj kl. 17.00

- 3 juni kl. 17.00

- 26 augusti kl. 17.00

- 30 september kl. 17.00

- 11 november kl. 17.00

- 2 december kl. 17.00