Järna kommundelsnämnd

Järna kommundelsnämnd ansvarar för de verksamheter som ligger inom kommundelens geografiska område. Kultur- och fritidskontoret, utbildningskontoret och samhällsbyggnadskontoret med chefer och personal är förvaltningarna som lyder under och driver kommundelsnämndens verksamhet.

Verksamhetsplan
Sammanträdesplan

Sammanträdesdagar och tider för Järna kommundelsnämnd 2023.

 

- 31 januari kl. 16:00
- 8 mars kl. 16:00
- 14 mars kl. 16:00
- 25 april kl. 16:00
- 30 maj kl. 16:00
- 29 augusti kl. 16:00
- 3 oktober kl. 16:00
- 24 oktober kl. 16:00
- 14 november kl. 09:00
- 12 december kl. 16:00