Socialnämnden

Socialnämnden har det övergripande ansvaret för individ- och familjeomsorg för barn och ungdomar, vuxna och andra sociala frågor. Socialkontoret med chef och personal är den förvaltning som lyder under och driver socialnämndens verksamhet.

Verksamhetsplan
Sammanträdesplan

Sammanträdesdagar och tider för socialnämnden 2023.

- 2 januari kl. 16:00
- 24 januari kl. 16:00
- 7 mars kl. 16:00
- 18 april kl. 16:00
- 23 maj kl. 16:00 
- 14 juni kl. 16:00
- 29 augusti kl. 16:00
- 3 oktober kl. 16:00
- 14 november kl. 16:00
- 12 decemeber kl. 16:00