Kultur-och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden jobbar med kultur, fritid och idrott och tänker särskilt på barn och ungdomar. Kultur- och fritidskontoret med chef och personal är den förvaltning som lyder under och driver kultur- och fritidsnämndens verksamhet.

Verksamhetplan
Sammanträdesplan

Sammanträdesdagar och tider för kultur- och fritidsnämnden 2023.