Äldreomsorgsnämnden

Äldreomsorgsnämnden ansvarar för omsorg och vård av äldre genom äldreboenden, hemtjänst och motsvarande verksamhet. Omsorgskontoret med chef och personal är den förvaltning som lyder under och driver äldreomsorgsnämndens verksamhet.

 

 

Verksamhetsplan
Sammanträdesplan

Sammanträdesdagar och tider för äldreomsorgsnämnden 2023.

- 31 januari kl. 13:00
- 21 mars kl. 13:00
- 18 april kl. 13:00
- 30 maj kl. 13:00
- 13 juni kl. 13:00 
- 22 augusti kl. 13:00
- 26 september kl. 13:00
- 17 oktober kl. 13:00
- 14 november kl. 13:00
- 12 december kl. 13:00