Arvodesnämnden

Arvodesnämnden har till uppgift att bereda frågor om grunder för ekonomiska förmåner till kommunens förtroendevalda. Ett exempel på sådana frågor är bestämmelser om arvodenas storlek och konstruktionen av arvodena.

Arvodesnämnden har sju ledamöter och sju ersättare.

Ordförande : Johan Schönbeck (S)

Ingela Evegård (S) ledamot 
Anne-Marie Larsson (M) 1:e vice ordförande 
Nils Carlsson Lundbäck (MP) ledamot
Hans Joglund (SD) 2:e vice ordförande
Fadi Abdalahad  (KD) ledamot
Bo Johansson (V) ledamot

Christer Kronblad (S) ersättare
Helena Forslund  (S) ersättare
Curt Jacobsson (M) ersättare
Patrik Waldenström (MP) ersättare
Andrea Furberg (RP) ersättare
Maria Safar (L) ersättare
Nina Wahlin (C) ersättare