Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd

Vårdinge - Mölnbo kommundelsnämnd ansvarar för de verksamheter som ligger inom kommundelens geografiska område. Kultur- och fritidskontoret, utbildningskontoret och samhällsbyggnadskontoret med chefer och personal är förvaltningarna som lyder under och driver kommundelsnämndens verksamhet.

Verksamhetsplan
Sammanträdesplan

Sammanträdesdagar och tider för Vårdinge - Mölnbo kommundelsnämnd 2023.

- 2 februari kl. 17:00
- 9 mars kl. 17:00
- 20 april kl. 17:00
- 25 maj kl. 17.00
- 24 augusti kl. 17:00
- 5 oktober kl. 17:00
- 19 oktober kl. 17:00
- 9 november kl. 17:00
- 7 december kl. 17:00