Kanalmuseet

En ankommande båt i slussen, Södertälje kanal.

Kanalen har haft en stor betydelse för Södertäljes historia och utveckling.

Utmed promenadvägen på kanalens västra sida, från slussen, förbi Wendela Hebbes hus, till Gamla Flickskolan, finns nio informationsskyltar som i text och bild beskriver och levandegör företeelser och miljöer utefter kanalen.