Kanalen har haft en stor betydelse för Södertäljes historia och utveckling.

Utmed promenadvägen på kanalens västra sida, från slussen, förbi Wendela Hebbes hus, till Gamla Flickskolan, finns nio informationsskyltar som i text och bild beskriver och levandegör företeelser och miljöer utefter kanalen.