Svartvit bild på en man som står intill en skylt. Text på skylt: Oaxens kalk säljes här.

Utanför Mörkös kust ligger ön Oaxen. Ön, som är två kilometer lång och en halv kilometer bred, har en berggrund som till stor del består av kalksten. Här finns en spännande flora.

Kalken började brytas i mitten av 1800-talet och kalkbruket var verksamt 1868–1974. Vid förra sekelskiftet fanns både skola och affärer på ön. I dag har ön drygt hundra bofasta invånare. Här finns också en säregen och spännande flora. Följ skogsstigen till öns norra udde och njut av naturen och utsikten.

År 2001 återinvigdes den nyrestaurerade och unika kalkugnen Ettan, som nu ägs av Södertälje kommun. Ugnen är en så kallad pelarugn (eller fahnehjelmsugn) som användes för kontinuerlig kalkbränning vid Oaxen. Den är en av två kalkugnar av sitt slag i Sverige. Byggnaden är kulturminnesförklarad, på grund av sina stora teknik- och socialhistoriska värde. Ugnen uppmurades 1880-1881 vid öns östra strand. Öppet för besökare året runt.

På ön finns även en bygdegård där evenemang anordnas regelbundet. Delar av bygdegården kan hyras för egna arrangemang, via Oaxens bygdegårdsförening.

Till Oaxen kommer man med linfärjan som drivs av en samfällighet på ön med bidrag från stat och kommun. För aktuell tidtabell se linfärjans webbplats, i länksamlingen ovan. Vissa av SL:s (Stockholms lokaltrafik) bussturer från Södertälje går ända fram till färjeläget.