Avgifter

Miljönämnden har kommunens uppdrag att genomföra livsmedelskontroller enligt livsmedelslagstiftningen och dess förordningar. Miljökontoret utför kontrollerna. Kommunen ska enligt lag ta ut avgift för kontrollerna från livsmedelsföretagare.

Registreringsavgift - tillfällig verksamhet expand_less expand_more

Om du vill starta en ny verksamhet, men bara bedriva den under kort tid (mindre än 3 månader) behöver du anmäla det till miljökontoret minst två veckor innan du planerar att öppna verksamheten. Om din anmälan är komplett kommer du få ett beslut om registrering från miljönämnden inom två veckor.

För detta tar miljönämnden ut en handläggningsavgift på 1 timmes arbete. I dagsläget (2024) innebär det en avgift på 1 654 kronor. Om du behöver komplettera din anmälan kan vi också behöva ta ut en tilläggsavgift som motsvarar 0,5 timmar (827 kronor).

Registreringsavgift- tillsvidare expand_less expand_more

Om du vill starta en ny verksamhet behöver du anmäla det till miljökontoret minst två veckor innan du planerar att öppna verksamheten. Om din anmälan är komplett kommer du få ett beslut om registrering från miljönämnden inom två veckor. Du behöver få en bekräftelse från miljökontoret på att din anmälan är mottagen och komplett innan du startar.

För handläggningen av ditt ärende tar vi ut en handläggningsavgift på 1 timmes arbete. Vi kommer i samband med registreringen att ta ut en avgift för handläggning av riskklassningen (uppgifter som ligger till grund för hur många livsmedelskontroller din verksamhet planerar att få under 5 år).  I dagsläget (2024) innebär det en avgift på 4135 kronor. Om du behöver komplettera din anmälan kan vi också behöva ta ut en tilläggsavgift som motsvarar 0,5 timmar (827 kronor).

Livsmedelskontroll – avgift efter varje utförd kontroll expand_less expand_more

Vi kommer efter varje utförd kontroll i din verksamhet att ta ut en avgift för den kontrollen. Utöver tiden på plats i din verksamhet ingår tid för förberedelse och efterarbete.  Kontrollbesöken är oftast oanmälda.

Timavgiften (2024) är 1 654 kr per timme.

Följande kontrollavgifter har vi för olika typer av verksamheter:

Sista led, exempelvis restauranger, butiker, caféer, skolor, förskolor och vårdboenden. Avgiften blir 5 789 kr. (kontrollen beräknar vi tar 3,5 timmar)

Tidigare led, exempelvis tillverkare, grossist och huvudkontor. Avgiften blir 8 270 kr. (kontrollen beräknar vi tar 5 timmar)

Dricksvattenanläggning. Avgiften blir 6 616 kr. (kontrollen beräknar vi tar 4 timmar)

Miljönämnden är skyldig enligt lag att finansiera sina livsmedelskontroller med avgifter från livsmedelsföretagarna. Om du vill ha mer information, se informationsblad Efterhandsdebitering

Uppföljande kontroll och befogade klagomål – extra avgift expand_less expand_more

Om livsmedelsföretaget inte följer livsmedelslagstiftningen kommer vi att ta ut avgift för extra kontroller. Vi tar betalt för all tid som uppföljande kontroll och befogade klagomål medför. På företagets kontrollkort står resultatet att ”Verksamheten följde inte livsmedelslagstiftningens krav inom områden vi kontrollerade”.

Du kommer få ett beslut om varför vi bedömer att livsmedelsverksamheten inte följer livsmedelslagstiftningens krav. Beslutet kan du överklaga om du inte håller med om vår bedömning.

Sanktionsavgifter expand_less expand_more

Om du inte registrerat din livsmedelsverksamhet hos miljökontoret innan du startat eller övertagit en livsmedelsverksamhet får du betala en sanktionsavgift på 0,5% av din årsomsättning vid ägarbyte och 1% av din årsomsättning vid ny livsmedelsanläggning.

Sanktionsavgiften för handläggning (exempelvis för inläsning, inspektion, kontakter med parter samt för samråd med experter och myndigheter) är 4135 kr för år 2024, vilket motsvarar 2,5 handläggningstimmar. Om du vill ha mer information, se informationsblad Sanktionsavgift

Timtaxa expand_less expand_more

Kommunfullmäktige i Södertälje har bestämt att timavgiften för år 2024 är 1654 kr.

Har du fler frågor? expand_less expand_more

För frågor kring ditt livsmedelsärende kontakta: livsmedelskontrollen@sodertalje.se
För allmänna frågor kring fakturan: miljokontoret@sodertalje.se
Södertälje kommun kontaktcenter: 08-523 010 00