Öppen förskola på Hovsjö Familjecentral

Öppna förskolan i Hovsjö är en mötesplats för föräldrar/annan vuxen med barn 0–5 år. Här har du möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med andra föräldrar. Öppna förskolan erbjuder en pedagogiskt anpassad miljö som stimulerar barns utveckling. Utbildad personal finns till hands för stöd och vägledning.

Öppettider:

Obs! Öppettiderna gäller från och med 15 november då öppna förskolan öppnar och året ut. Nya tider för vårterminen kommer. 

Måndagar:

Kl 13:00-15:00 -  Öppet för barn 0-12 månader

Tisdagar:

Kl 10:00-12:00 - Öppet för barn 0-5 år

Onsdagar:

Kl 13:00-15:00 - Öppet för barn 0-5 år

Torsdagar:

Kl 10:00-12:00 - Öppet för barn 0-5 år

 

Dagar då öppna förskolan håller stängt:

Måndag 28/11, torsdag 1/12 & tisdag 13/12 samt vecka 52 och vecka 1.

Föräldrastöd finns tillgängligt under vecka 1 (ring 0852302311)

BVC och BMM har öppet alla vardagar 8-17.                                              

Ni når oss på telefonnummer: 08-523 038 26 eller via mejl hovsjo.familjecentral@sodertalje.se