Är du nyfiken på vad samspel och anknytning är? Då ska du komma på vår föräldrastödsutbildning i Trygghetscirkeln.

Utbildningen är gratis och riktar sig till föräldrar med barn 0-6 år. Vi träffas i grupp vid åtta tillfällen som alla behandlar olika teman. Vi tittar tillsammans på korta filmklipp och diskuterar och reflekterar kring barns behov och föräldrars uppgift som trygg bas och säker hamn.

Träffarna leds av två kuratorer/föräldrastödjare som är utbildade i Trygghetscirkeln och som har lång erfarenhet av att arbeta med familjer.

Programmet syftar till att stärka relationer och samspelet mellan föräldrar och barn och förmedlar information om anknytningsteorin på ett enkelt sätt. Du kommer få en större förståelse för ditt barns känslomässiga behov och hur du kan tillgodose dem.

Vare sig om du upplever svårigheter i ditt föräldraskap eller bara vill utveckla dina föräldraförmågor så har Trygghetscirkeln mycket att erbjuda.

Tema för träffarna:

3 oktober :Träff 1 - Introduktion till trygghetscirkelns föräldraskap

10 oktober:Träff 2 - Om våra barns behov hela vägen runt cirkeln

17 oktober:Träff 3 - ”Vara med” på cirkeln

24 oktober:Träff 4 - Vara med spädbarn på cirkeln

31 oktober:Träff 5 - Vägen till trygghet

7 november :Träff 6 - Utforska våra svårigheter

14 november:Träff 7 - Revor i relationer och hur man reparerar dem

21 november:Träff 8 - Sammanfattning

 

Utbildningstillfälle

Geneta familjecentral, Prästgårdsvägen 4

När: Start måndagen den 3/10 kl:10:00-11:30

Anmälan: Skicka e-post till geneta.familjecentral@sodertalje.se eller ring 08-523 02 025.