Till familjerådgivningen kan du vända dig om du har någon form av relationsproblem. Det kan röra sig om svårigheter att prata med din partner, oenigheter i familjefrågor eller familjekriser. Du kan välja om du vill ha samtal på familjerådgivningen eller digitalt. Familjerådgivningen tar emot boende i Södertälje, Nykvarn och Gnesta kommuner.

Kontaktuppgifter:

Ring på telefontiden för mer information och tidsbeställning. För att avboka kan du tala in ett meddelande på telefonsvararen. Var noga med att tydligt uppge vilken familjerådgivare du skulle till, ditt namn och tid och datum som du vill avboka.


Telefon: 08-523 012 35

Telefontid varje vardag kl. 8.30–9.30.                                                

E-postadress: (Du kan inte boka nybesök via e-post):            
familjeradgivningen@sodertalje.se

Besöksadress:

Oxbacksgatan 11, Södertälje
Besök görs efter överenskommelse.

Hitta till oss:

Klicka på Google maps så öppnas vägbeskrivning i nytt fönster.

Postadress:

Familjerådgivningen, Södertälje Kommun
Oxbacksgatan 11
151 89 Södertälje

Aktuellt just nu:

Den 7 mars startar föräldragruppen Tygghetscirkeln som vänder sig till föräldrar med barn 0-6 år. Läs mer om Trygghetscirkeln här.

Den 12 mars startar BIFF-grupp för särlevande föräldrar. Hör av dig till oss om du önskar delta. Läs mer om BIFF här.

 

Information om samtal på plats eller digitalt

Du kan välja om du vill komma till familjerådgivningen och ha samtal eller ha digitalt samtal eller samtal per telefon. Avsätt en och en halv timme för besöket.
Om du bokar ett digitalt samtal mejlas en länk till dig som du sedan använder för att logga in med. Inloggning sker med bank-id.
Om du bokar ett digitalt samtal är det mycket viktigt att du har samtalet i en lugn miljö där du kan prata ostört.

Vilken typ av problem kan vi prata om?

Vi stöder er i arbetet med att bearbeta problem som någon av er upplever att ni har i er relation, er familj eller ert vardagsliv. Det här är några exempel på hur problemen kan se ut:

 • Svårt att prata med varandra? Gräl, tystnad, missförstånd?
 • Vart tog känslorna vägen?
 • Det är svårt med sexuell intimitet.
 • Partnern har hittat en annan.
 • Ska vi skiljas?
 • Hur kan vi samarbeta om barnen efter skilsmässan?
 • Hur kan vår relation som särlevande föräldrar bli bättre?
 • Oense om mina, dina, våra barn?
 • Oenigheter mellan vuxna syskon.
 • Jag har svårt att prata med mitt vuxna barn.
 • Hur kan vi förstå varandra, när någon i familjen har en neuropsykiatrisk diagnos t.ex. ADHD eller autism.
Vilket stöd kan jag få?

På familjerådgivningen får ni möjlighet att samtala om det som känns svårt. Många upplever det som hjälpsamt och klargörande att sätta ord på känslor, tankar och funderingar tillsammans med en tredje part. Med hjälp av familjerådgivaren ges ni möjlighet att se svårigheter och meningsskiljaktigheter ur ett annat perspektiv vilket kan öka förståelsen för varandra och fördjupa kontakten. 

Alla familjerådgivare på mottagningen är socionomer eller har beteendevetenskaplig bakgrund. Vi har även grundutbildning i psykoterapi, steg 1, eller är legitimerade psykoterapeuter. Alla familjerådgivare är utbildade i sexologi och flera familjerågivare är utbildade i EFT - Emotionellt fokuserad terapi.  

Sekretess

Personalen har särskild tystnadsplikt, absolut sekretess. Besökare får också vara anonyma. Tänk på att om du kontaktar oss per mejl är din anonymitet inte fullständig. Du kan läsa mer på kommunens sida om sekretess.

 

Vad kostar det?

Samtalen kostar 250 kronor per besök och betalning sker med Swish. Det finns även möjlighet att betala med faktura.

Avbokning

Våra tider är värdefulla så tänk på att höra av dig så snart du vet att du inte kan komma.
Avbokar du besöket senare än 12 timmar innan tidpunkten för vårt möte debiterar vi dig 250 kronor för besöket. Du kan alltid ringa till oss och tala in ett meddelande på vår telefonsvarare för att avboka. Uppge namn på den familjerådgivare du skulle till samt tid och datum som du vill avboka.

Telefon: 08-523 012 35

Råd till föräldrar

Behöver du råd rörande hur du kan prata med barn och ungdomar som mår dåligt? Gå in på Uppdrag Psykisk Hälsa,  BRIS eller Rädda barnen där du kan få stöd i hur du kan stötta ditt barn. 

Bokningssystem - lagring av uppgifter

Familjerådgivningen använder sig av ett digitalt bokningssystem. För att använda sig av det krävs att en av besökarna har ett personnummer. Om personnummer inte önskas uppges eller om ingen av besökarna har personnummer går det att göra bokning på annat sätt. Nybesök bokas alltid per telefon.

Nedan framgår hur informationen i bokningssystemet sparas. 

Personuppgifter som behandlas

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • IP-adress
 • Mobil- eller telefonnummer

Ändamålet med behandlingen

Personuppgifter som lämnas i denna handling eller denna e-tjänst behandlas av Södertälje kommun för administration och andra åtgärder som behövs för fortsatt handläggning. Vi följer aktuell dataskyddslagstiftning.

Av tekniska skäl samlar leverantören av den här e-tjänsteplattformen in IP-adresser i loggar. Södertälje kommun tar inte del av IP-adresser utom i speciella fall, exempelvis vid misstankar om brott. 

Rättslig grund för behandlingen

 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras

Lagringstid

 • 1 månad

 

Övrigt om lagringstid

IP-adress sparas i loggar hos leverantören av denna e-tjänsteplattform i ett (1) år.

Övriga upplysningar

Läs mer om behandling av personuppgifter under "Personuppgifter-GDPR".

 

Lämna klagomål på personuppgiftshantering

Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i e-tjänsten kan lämnas till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten. Besök Integritetsskyddsmyndighetens hemsida ( https://www.imy.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal-och-tips/ ) för mer information om hur du lämnar klagomål.

Personuppgiftsansvarig
Socialnämnden

Familjerådgivningens länktips

Närhet, sårbarhet och sex

The Gottman Institute: Lättaste sättet att investera i din relation

The Gottman Institute: Invest in your relationship

John Gottman: Sju gyllene regler för en lycklig kärleksrelation

Brené Brown: on blame

Brené Brown: The power of vulnerability, youtube (öppnas i nytt fönster)

Brené Brown: Om empati, youtube (öppnas i nytt fönster)

Brené Brown: Listening to shame, youtube (öppnas i nytt fönster)

Alfred & Shadow: Om vad vi behöver när vi är sårbara, youtube (öppnas i nytt fönster)

Vägen till närhet, SR Kropp och själ (öppnas i nytt fönster)

Om hur det kan vara att gå i familjerådgivning, SR Tankar för dagen (öppnas i nytt fönster)

Esther Perel: How To Have A Great Marriage, youtube (öppnas i nytt fönster)

Egil Linge: Om svartsjuka, youtube (öppnas i nytt fönster)

Boktips, Lust & Olust

Det finns många poddar och radioprogram med råd och stöd kring relationer, intimitet och sex där terapeuter och sexologer närvarar. Fråga oss gärna om poddtips!

 

Föräldraskap

Barn som trotsar, SR Kropp och själ (öppnas i nytt fönster)

Bo Hejlskov: Barn som bråkar, youtube (öppnas i nytt fönster)

Samtal med barn: Livsviktiga snack (öppnas i nytt fönster)

Superföräldrar: Om att vara förälder till barn med neuropsykiatriska funktionsskillnader, SVT Play (öppnas i nytt fönster).

Experterna tipsar: Om föräldraskap, SVT (öppnas i nytt fönster)

Föräldrautbildning i Södertälje kommun, SVT (öppnas i nytt fönster)

Om att vara barn i ett stormigt äktenskap: Gifta för tredje gången, SR P1 dokumentär (öppnas i nytt fönster)

 

 

 • Kontaktuppgifter
 • Bild på
  Familjerådgivarna har genomgått region Stockholms HBTQ-utbildning.