Boka program här

Här finns information om hur du går tillväga för att boka scenkonstprogram och skolbio för förskola och skola. 

Bokning av scenkonstprogram och skolbio sker under en begränsad tid via ett formulär, se nedan BOKA HÄR - Bokningsformulär.

Bokningen för hösten 2024 är öppen 6 maj - 25 augusti.

 

 

Boka program här

BOKA HÄR - Bokningsformulär expand_less expand_more

Du bokar programmen via denna länk: BOKA HÄR 
Länken går direkt till bokningsformuläret.

Länken är endast synlig och öppen under aktuell bokningsperiod.

Det är inte först till kvarn som gäller, alla anmäler sig på samma villkor under bokningsperioden. Eftersom det finns ett begränsat antal platser till alla program kan vi inte garantera dig att du får platser till det du bokat.

Innan du börjar boka program är det viktigt att du läser igenom följande information.

Så här bokar du program: 

På varje Intresseanmälan kan du göra fem val. Vill du boka flera program än så gör du bara en anmälan till.

1. Fyll i alla dina kontaktuppgifter, vilken förskola/skola och avdelning/klass det gäller och antal barn och vuxna. Det är viktigt att du skriver in ett telefonummer som du är säkrast nåbar på.

2. I kolumnen Kommundel skriver du UK om din förskola/skola är kommunal i Södertälje. Ni som är friförskola/friskola skriver FRI. 

3. I kolumnen Aktivitet väljer du föreställning och i kolumnen Föreställningar väljer du vilket datum och vilken tid du önskar. 

4. Vissa föreställningar meddelas datum och tid senare. Blir ni fördelad plats så kontaktar arrangören/producenten er senare.

5. En del föreställningar bokas inte genom denna bokning. Ni gör då bokningen direkt hos arrangören/producenten som till exempel Oktoberteaterns föreställningar, se programtexterna.

6. När du fyllt i allt klickar du på Skicka. Nu ser du en sammanställning på det du fyllt i, skriv gärna ut sidan. 

Om du vill kan du göra en Ny anmälan om det är fler program du vill boka eller så avslutar du din bokning genom att klicka på Avsluta. Då kommer du tillbaka till programutbudet.

Aktuell bokningsperiod 6 maj - 25 augusti expand_less expand_more

Bokningen för hösten 2024 är öppen 6 maj - 25 augusti.

Har ni förfrågningar om platser finns kvar efter bokningsperioden kan ni kontakta Pia Johansson via e-post.

Två bokningsperioder per läsår expand_less expand_more

Inför varje termin publiceras ett scenkonst- och skolbioutbud på denna hemsida. Bokningen är öppen under en begränsad tid.

För vårprogrammet:
Från mitten av november till slutet av januari.

För höstprogrammet:
Från början av maj till slutet av augusti.

Föranmäl behov av rullstolsplatser expand_less expand_more

Meddela i kolumnen Meddelande i intresseanmälan om ni har behov av rullstolsplatser. Detta måste vi veta innan föreställningsdagen för att kunna placera er grupp på en plats i salongen där en rullstol kan få plats.

 

Boka flera program och föreställningar expand_less expand_more

Det är inte först till kvarn som gäller, alla anmäler sig på samma villkor under bokningsperioden.

Du kan boka dig på hur många program och föreställningar som du vill förutsatt att det är till respektive åldersgrupp. Eftersom det finns ett begränsat antal platser till alla program kan vi däremot inte garantera dig att du får platser till det du bokat.

Om ni kan gå på flera olika tider av ett program så skriv in det i kolumnen Meddelande i intresseanmälan. Där kan ni också skriva in om ni behöver rullstolsplatser, om det är problem med att komma i tid på grund av kommunikationer eller annan väsentlig information.

När bokningen är stängd fördelar vi platserna så rättvist vi kan. Vårt grundmål är att ni ska få någonting av det ni önskat. Men det beror ju på vad ni önskat och hur många olika alternativ ni har anmält er till.

Vilka program blev ni tilldelade? expand_less expand_more

Vi fördela alla platser så rättvist som möjligt och strävar alltid efter att alla ska få någonting av önskade program, men på grund av platsbrist går det inte alltid.

När platsfördelningarna är gjorda får den person som står som kontaktperson på intresseanmälan en bekräftelse via posten eller internposten.

I bekräftelsen får ni veta vilka program ni fått JA eller NEJ på. Bekräftlesen skickas senast den 27 augusti.

OBS! Om ni inte fått en bekräftelse senast den 6 september kontakta oss snarast för det kan bero på problem med postgången och det är viktigt att vi får veta det.

Vad kostar det? expand_less expand_more

Det kostar ingenting för enskilda barngrupper och klasser i Södertälje kommun. Scenkonstprogram och skolbio ingår i ett gemensamt avtal mellan Kultur i förskolan och skolan/Kultur och fritid (KOF) och Utbildningskontor (UK) i Södertälje kommun.

Återbud & restplatser expand_less expand_more

Om ni inte kan komma till inbokad föreställning, hör av er genast!
Då kan vi placera in någon annan grupp i ert ställe. Platser och publikfördelning kostar pengar och är ett stort arbete. Om ni inte avbokar räknas platserna som förbrukade. 

Försök även att nå oss om ni måste göra akuta återbud.

Kontakta Pia Johansson via e-post om ni är intresserade av restplatser.

Så här går ett besök på en föreställning till expand_less expand_more

Det är en del saker som är viktiga att känna till inför ert besök på en film, musik, teater- eller dansföreställning.

Ett besök på en föreställning ska vara en så bra upplevelse som möjligt för alla pedagoger, förskolebarn och elever.

För många förskolebarn och elever kan det vara första gången de går på en föreställning, en upplevelse som de kan komma att bära med sig resten av sina liv.

OBS! Det är inte tillåtet att äta eller dricka under pågående föreställning i ALLA salonger och det gäller både barn och vuxna .

Läs mer i de olika menyerna här:

Var spelas föreställningen expand_less expand_more

Musik-, teater- och dansföreställningar spelas bland annat på Estrad och Trombon i Södertälje stadshus och på Sagateatern och Castorscenen nere vid Maren. Alla skolbiovisningar är på Estrad i Södertälje stadshus.

Vid de flesta föreställningar som är förlagda på Estrad placeras ni på bestämda platser i salongen. När ni kommer till Estrad får ni en placering av föreställningsvärden.

En del av föreställningarna är förlagda på förskolor och skolor. 

Innan föreställningen expand_less expand_more

Ni bör vara på plats senast 15 minuter innan föreställningen börjar. 
Anmäl er till föreställningsvärden som tar emot er och prickar av er när ni kommer. Om det inte finns någon föreställningsvärd på plats så tar någon från ensemblen emot er när ni kommer.

Innan ni kommer till föreställningen är det önskvärt att ni tillsammans med era förskolebarn och elever går igenom hur det fungerar i en teater- och biosalong och vilket uppförande som förväntas av alla som besöker en föreställning.

Allt för att det ska bli en så bra upplevelse som möjligt för både er grupp och andra grupper som besöker samma föreställning.

Meddela i er bokning om ni har behov av rullstollsplatser. Detta måste vi veta innan föreställningsdagen för att kunna placera er grupp på en plats i salongen där en rullstol kan få plats.

Under pågående föreställning expand_less expand_more

Under pågående föreställning ansvarar respektive pedagog för sina grupper. Elever som stör skall avvisas av ansvarig pedagog. Om akuta problem uppstår i salongen kan ni kontakta föreställningsvärden som alltid finns i foajén.

Laserlampor, mat, godis, tuggummi, frukt och dryck får inte medföras in i salongen. 

Mobiltelefonerna ska vara avstängda under föreställningarna. Fotografering får endast ske efter föreställningen om inget annat meddelas.

Efter föreställningen expand_less expand_more

Pedagogerna ansvarar för att varje grupp städar efter sig, det vill säga plockar upp eventuellt kvarlämnade sopor.

Kvarglömda saker i salongen tar vi med oss och kan hämtas i stadshuset, men ring oss först så ni vet att vi finns på plats.