Om kulturombud

I verksamheten Scenkonst & skolbio finns det av förskolor och skolor utsedda kulturombud på respektive förskola och skola.

Här finns information om uppdraget som kulturombud i verksamheten Scenkonst & skolbio för förskola och skola.

 

Om kulturombud 

Vem kan bli kulturombud expand_less expand_more

Pedagoger på förskolor och skolor kan vara kulturombud. Oftast är det en pedagog per arbetslag som skolan eller förskolan har utsett till kulturombud.

För att vara kulturombud krävs det att du har tillgång till internet och e-post som är våra huvudsakliga informationskanaler.

 

Vad gör ett kulturombud expand_less expand_more

Det huvudsakliga uppdraget är att sprida information vidare till sina kollegor om aktuella scenkonstprogram, skolbioföreställningar, bokningsförfarande, restplatser till föreställningar med mera. 

Kontinuerligt görs det e-post utskick till alla kulturombud med aktuell information om utbudet, extrainsatta program, ansökningstider, restplatser till program med mera. 

Informationsbreven kan exempelvis skrivas ut och sättas upp i personalrummet samt skickas vidare via e-post till alla i arbetslaget.

Anmäl nya kulturombud expand_less expand_more

Alla kulturombud ska vara registrerade hos oss. Har ni ingen anmäld sen tidigare, men nu utsett en person, så kan ni anmäla det till oss via e-post.

När någon avslutar sitt uppdrag och ni har utsett ett nytt kulturombud så ska även det meddelas till oss via e-post. 

Alla nyanmälda kulturombud får ett välkomstbrev med information om vad uppdraget innebär.

Vill du veta mer? Kontakta Pia Johansson om det är något ni undrar över kring uppdraget som kulturombud.