Om Scenkonst & skolbio

Varje termin får barn och unga i förskolor och grundskolor i Södertälje kommun ta del av olika scenkonst - och skolbioprogram. Det kan vara film, musik, teater- och dansföreställningar. Scenkonst & skolbio tillhör Södertälje Stadsscen och är en del av Södertälje kommuns verksamhet Kultur i förskolan och skolan. 

Bokning av scenkonstprogram och skolbio sker under en begränsad tid via ett formulär på denna hemsida, se Boka program här.

Bokningen för våren 2023 är öppen 9 november 2022 -  24 januari 2023.

 

 

Om Scenkonst & skolbio

Om programutbudet våren 2023

I menyn finns alla program presenterade i fyra olika åldersindelningar.

Under menyerna Program för förskolan finns förskolans alla program.

Under de tre menyerna Program för F-åk 9 finns alla program för respektive årskurs.

Hela skolbioutbudet finns även samlat under menyn Skolbio för F-åk 9.

 

Vilka kan boka program?

Kultur- och fritidskontoret (KOF) och Utbildningskontoret (UK) erbjuder programmen kostnadsfritt för förskolor och skolor i Södertälje. Scenkonstprogram och skolbio kan även bokas av friförskolor och friskolor inom Södertälje kommun. 

 

Hur bokas programmen?

Gå till menyn Boka program här. Där finns viktig information om hur ni bokar och vad som händer efter att webbokningen är stängd.

På sidan Boka program här går ni vidare till undermenyn BOKA HÄR - bokningsformulär.

På den sidan finns en länk BOKA HÄR som går direkt till bokningsformuläret. Länken är endast synlig och tillgänglig under bokningsperioden.

Bokningen för programutbud våren 2023 är öppen 9 november 2022 -  24 januari 2023.

 

Kulturombud på förskolor och skolor

I verksamheten Scenkonst & skolbio finns det av förskolor och skolor utsedda kulturombud på respektive förskola och skola.

Här följer information om uppdraget som kulturombud i verksamheten Scenkonst & skolbio för förskola och skola:

Vem kan bli kulturombud

Pedagoger på förskolor och skolor kan vara kulturombud. Oftast är det en pedagog per arbetslag som skolan eller förskolan har utsett till kulturombud.

För att vara kulturombud krävs det att du har tillgång till internet och e-post som är våra huvudsakliga informationskanaler.

Vad gör ett kulturombud

Det huvudsakliga uppdraget är att sprida information vidare till sina kollegor om aktuella scenkonstprogram, skolbioföreställningar, bokningsförfarande, restplatser till föreställningar med mera. 

Kontinuerligt görs det e-post utskick till alla kulturombud med aktuell information om utbudet, extrainsatta program, ansökningstider, restplatser till program med mera. 

Informationsbreven kan exempelvis skrivas ut och sättas upp i personalrummet samt skickas vidare via e-post till alla i arbetslaget.

Anmäla nya kulturombud

Alla kulturombud ska vara registrerade hos oss. Har ni ingen anmäld sen tidigare, men nu utsett en person, så kan ni anmäla det till oss via e-post.

När någon avslutar sitt uppdrag och ni har utsett ett nytt kulturombud så ska även det meddelas till oss via e-post. 

Alla nyanmälda kulturombud får ett välkomstbrev med information om vad uppdraget innebär.

Vill du veta mer? Kontakta Pia Johansson om det är något ni undrar över kring uppdraget som kulturombud.