Vanlig delgivning

För att ge invånare möjlighet att komma med synpunkter och ha möjlighet att överklaga ett beslut från en myndighet är myndigheten skyldig att informera om beslutet, alltså att delge beslutet.

Delgivning

Att delges något betyder att det räknas som att man tagit emot det. Det har betydelse bland annat när det gäller tider för att svara eller överklaga.

Att bekräfta en delgivning innebär att vi får veta att du tagit emot handlingarna. Det betyder inte att du godkänner det som står i handlingarna.

Vanlig delgivning

Vid vanlig delgivning behöver du bekräfta att du tagit emot informationen genom att underteckna ett mottagningskvitto som ska skickas tillbaka till kommunen.

Rekommenderat brev (REK)

En handling som till exempel ett nämndbeslut och tyngande beslut kan skickas med rekommenderat brev. Handlingen skickas till ditt närmsta postutlämningsställe och du får information om att handlingen finns att hämta där.

Du anses delgiven när du hämtat ut och signerat försändelsen. Om du låter ett bud hämta handlingen anses du ha fått del av handlingen vid den tidpunkt då budet hämtat försändelsen.

Vad händer om du inte skriver under ett delgivningskvitto?

Om du inte skriver under ett delgivningskvitto eller bekräftar myndigheten att du mottagit beslutet kommer en delgivningsman söka upp dig hemma eller på din arbetsplats för att lämna över den handlingen som ska delges till dig. Du kan läsa mer om dessa regler i delgivningslag 31-46 §§.

Tänk på detta så länge ärendet pågår hos byggnadsnämnden:

För att vara säker på att inte missa några tidsfrister eller annat måste du ta del av din post. Om du inte kan ta del av posten (t ex på grund av semesterresa) bör du anmäla detta i förväg till byggnadsnämnden. Anmäl alltid adressändring till byggnadsnämnden. Ange alltid ärendets diarienummer och fastighetsbeteckning när du kontaktar byggnadsnämnden.

Viktigt att tänka på

  • Om ni flyttar eller byter e-postadress ska detta meddelas byggnadsnämnden.
  • Kontrollera posten regelbundet, helst varje vecka. Vänligen meddela byggnadsnämnden om ni inte kommer kunna göra detta, t.ex. vid semesterresa eller annat.

Mer information om delgivningslagen

Delgivningslagen (2010:1932), 22-25 §§

Kontakta oss gärna om du har några frågor kring delgivning.

E-post bygglov@sodertalje.se