Förenklad delgivning

För att ge invånare möjlighet att komma med synpunkter och ha möjlighet att överklaga ett beslut från en myndighet är myndigheten skyldig att informera om beslutet, alltså att delge beslutet.

Byggnadsnämnden kan komma att använda förenklad delgivning för att delge handlingar i ett ärende. Att vara delgiven betyder att man anses ha tagit emot en handling. Handlingar kan skickas till dig med förenklad delgivning så länge som ärendet pågår. Om ärendet överklagas kan förenklad delgivning användas även i högre instanser.

Hur förenklad delgivning går till.

Denna information beskriver hur byggnadsnämnden använder så kallad förenklad delgivning för att skicka handlingar som du ska ta del av (delges). 

Byggnadsnämnden skickar två brev

För att vara säker på att du får handlingen skickar byggnadsnämnden två brev till dig. Breven skickas till din senast kända adress (det kan vara din e-postadress om du har lämnat den till byggnadsnämnden). Om breven kommer i retur till kommunen skickas de till din folkbokföringsadress, om den inte redan har använts. Det första brevet innehåller handlingen som du ska delges. Nästa arbetsdag skickas ett kontrollmeddelande till dig om att det första brevet har skickats. Om du bara får kontrollmeddelandet, men inte handlingen, måste du kontakta bygglovsenheten snarast via bygglov@sodertalje.se

Observera att du inte får ett kontrollmeddelande om handlingen skickas på elektronisk väg.

När är du delgiven?

Du är delgiven (dvs. anses ha tagit del av handlingen) två veckor efter att det första brevet skickades till dig. Datumet som brevet skickades framgår av kontrollmeddelandets text.

Vid förenklad delgivning behöver du inte skicka in något bevis på att handlingen har mottagits.

Tänk på detta så länge ärendet pågår hos byggnadsnämnden:

För att vara säker på att inte missa några tidsfrister eller annat måste du ta del av din post. Om du inte kan ta del av posten (t ex på grund av semesterresa) bör du anmäla detta i förväg till byggnadsnämnden. Anmäl alltid adressändring till byggnadsnämnden. Ange alltid ärendets diarienummer och fastighetsbeteckning när du kontaktar byggnadsnämnden.

Viktigt att tänka på

  • Om ni flyttar eller byter e-postadress ska detta meddelas byggnadsnämnden.
  • Kontrollera posten regelbundet, helst varje vecka. Vänligen meddela byggnadsnämnden om ni inte kommer kunna göra detta, t.ex. vid semesterresa eller annat.

Mer information om delgivningslagen

Delgivningslagen (2010:1932), 22-25 §§

Kontakta oss gärna om du har några frågor kring delgivning.

E-post bygglov@sodertalje.se