Tips och råd

Att utforma kommunikation är alltid en fråga om kompromisser och prioriteringar. Här finns några snabba och effektfulla tips som kan vara en hjälp vägen.

Följ den grafiska profilen – utmana profilen

Alla exempel och riktlinjer som beskrivs på webbplatsen är att betrakta som utgångspunkter - men som mycket väl kan användas precis som de är. Självklart går det att utgå från en trycksaksmall för att skapa en digital produkt och vice versa. Det absolut viktigaste är att komponenterna, det vill säga typsnitt, färger och logotyp med mera, används på ett respektfullt och tilltalande sätt i enlighet med de grafiska riktlinjerna.

Innehåll och idé i centrum – inte layout

Den uppdaterade grafiska profilen ger mer utrymme för bra innehåll, flexiblare regler för placering av grafiska komponenter och slutligen många mallar och hjälpmedel. Det innebär att du som medarbetare ska kunna ägna mer tid åt bra innehåll och idéer istället för design.

Våga välja bort

Du har massor att berätta. Men att behålla mottagarens uppmärksamhet en längre tid är inte alltid så enkelt. När du kommunicerar ett budskap måste du därför våga välja bort saker som inte är avgörande och absolut nödvändiga.

Om du trots det verkligen inte kan välja bort något behöver du istället dela upp informationen i små portioner. Steg för steg.

Typografi är också form

exempel på typografi i layout

En stor och bra rubrik på en heltäckande färgbakgrund är många gånger allt som behövs. Det behöver inte vara svårare än så för att skapa en intressant layout. Våga låta typografin stå i centrum ibland - det sparar både tid och pengar.

tips på typografi två

Säg det med luft

Utan pauser skulle musik vara en enda sammanhängande ton. Samma gäller grafisk formgivning. Våga ha luft! Det kan lyfta innehållet och göra det ännu mer intressant.

Kvalitet är trovärdighet

  • Sträva efter att använda bra bilder, sett till både komposition och kvalitet
  • Tänk till kring textinnehållet
  • Sträva efter tydliga och korrekta formuleringar. En felstavad text kan upplevas nonchalant och en otydlig text kan skapa irritation, frågor och missförstånd.