Tillämpning och mallar

Utgå från mallar och exempel vid framtagandet av grafisk kommunikation. På så vis kan du som producerar känna dig trygg i att kommunens grafiska profil följs.

Innan du börjar använda mallarna bör du bekanta dig med de grafiska riktlinjerna.

Mallar finns framtagna för Adobe InDesign och Photoshop samt Microsoft Office (Word, Powerpoint och Excel). Du som medarbetare i Södertälje kommun når Officemallarna direkt från den så kallade mallstartsmenyn i Office-programmen i din dator. Om du inte har tillgång till det systemet kan du ladda ner motsvarande mallar på kommunens intranät Kanalen, du hittar dem på: kanalen.sodertalje.se/grafiskprofil. Du som medarbetare når intranätet här: Personalingången

En mall – flera användningsområden

en mall flera användningsområden

De mallar som har tagits fram är utvalda utifrån de vanligast förekommande produkterna. Det finns alltså inte en mall för precis varje tänkbart användningsområde.

Ska du utforma en produkt där det saknas mallar? Utgå gärna från en liknande befintlig mall och ändra den så att den passar dina syften. Men kom ihåg att följa de grafiska riktlinjer som finns.