Mallar foldrar och broschyrer

Mallarna i Indesign och Office Word ger medarbetarna goda möjligheter att själva producera enklare trycksaker i olika format.

foldrar

Mallarna för InDesign innehåller några olika färdiga layouter som du kan utgå ifrån. Mallarna finns för både utfallande och icke utfallande tryck.

En nyhet i den moderniserade grafiska profilen är layoutmallar för Microsoft Office Word. Syftet med dem är att medarbetare själva kan skapa enklare layoutade foldrar och broschyrer.

I Wordmallarna finns möjlighet att infoga ett urval av objektgrafik (splashar och ikoner) samt bilder från bildbanken som är kopplad till mallarna. Självklart går det även att infoga egna bilder.

olika varianter folder

Olika framsidor. Finns för både utfallande och icke utfallande tryck.

avsändare

På flersidiga trycksaker ska avsändaren anges även på baksidan. I första hand i nedre vänstra hörnet.

Grafiska riktlinjer

Logotyp

 • Liggande färglogotyp
 • Liggande vit logotyp

Typografi

 • Poppins Bold för rubriker
 • Poppins Regular för brödtexter
 • Alternativt Merriweather för längre brödtexter

Färg

 • Fritt ur färgpaletten

Mallar

 • Broschyr A4 (InDesign)
 • Framsidor A4 (InDesign)
 • Broschyr A5 (InDesign)
 • Broschyr A4 (Word)
 • Broschyr A5 (Word)
 • Folder A65 6-sidig (Word)