Appar och webb

För appar, webbplatser och andra interaktiva digitala kommunikationskanaler kan objektbibliotektet användas i ganska stor utsträckning för att underlätta navigering och uppmana till åtgärder hos användaren.

appar och webb

Grafiska riktlinjer

Logotyp

  • Liggande färglogotyp
  • Liggande vit logotyp

Typografi

  • Poppins Bold för rubriker
  • Poppins Semibold för lägre rubriknivåer
  • Poppins Regular för brödtexter
  • Merriweather för brödtexter

Färg

  • Fritt ur färgpaletten
  • Vit logo placeras endast på färgerna SK03–SK17