Mallar Office tjänstedokument

Kommunens medarbetare har tillgång till ett antal Officemallar för den vardagliga kommunikationen – såsom brev, protokoll, tjänsteskrivelser, powerpoint-presentationer med mera.

officemallar

Mallarna finns installerade i medarbetarnas admindatorer och nås via Mallstartsmenyn i Officeprogrammen. Medarbetare som inte har admindatorer, till exempel de som har en Apple Mac-dator som inte supporteras av kommunens it-support, kan ladda ner mallarna på intranätet under rubriken Grafisk profil.

I Officemallarna finns möjligheter att infoga ett urval av objektgrafik (splashar och ikoner) samt bilder från bildbanken som är kopplad till mallarna. Självklart går det även att infoga egna bilder i mallarna.

Grafiska riktlinjer:

Logotyp

 • Liggande färglogotyp
 • Liggande vit logotyp (enbart i Powerpoint)

Typografi

 • Arial för rubriker och brödtexter

Färg

 • Fritt ur färgpaletten

Officemallar:

 • A4-mall, blank med logotyp
 • Brevmall
 • Kallelse
 • PM
 • Protokoll
 • Rapport
 • Tjänsteskrivelse
 • Yttrande
 • Powerpointpresentation
 • Excelmall
 • Layoutmallar i Word: Nu finns även layoutmallar i word som ger möjlighet att exempelvis producera affischer och foldrar. Läs mer om layoutmallarna under Affischer och flyers och Foldrar och broschyrer