Mallar affischer och flyers

Mallarna i Word samt Indesign erbjuder medarbetare goda möjligheter att själva producera enklare affischer och flyers.

affischer

En nyhet i den moderniserade grafiska profilen är layoutmallar för Office Word. Syftet med dem är att medarbetare själva snabbt ska kunna skapa enklare affischer och flyers för externa målgrupper. I mallarna går det att infoga ett urval av objektgrafik (splashar och ikoner) samt bilder från bildbanken som är kopplad till mallarna.

A4-formatet kan skalas upp även för större affischer, så länge de håller A-formatet (A3, A2, A1). Tänk bara på att bilderna måste ha tillräckligt hög upplösning för att klara av att skalas upp i stora format som A2 A1.

Mallarna kan även användas för att producera saker som ska publiceras i digitala kanaler. I mallarna för InDesign finns flera olika layouter att utgå ifrån, både för utfallande och icke utfallande tryck.

Grafiska riktlinjer

Logotyp

  • Liggande färglogotyp
  • Liggande vit logotyp

Typografi

  • Poppins Bold för rubriker
  • Poppins Regular för brödtexter
  • Alternativt Merriweather för längre brödtexter

Färg

  • Fritt ur färgpaletten

Mallar

  • Affisch A4, Adobe InDesign
  • Flyer A5, Adobe InDesign
  • Affisch/flyer A4, Microsoft Office Word