Grafiska riktlinjer

Här hittar du alla regler och riktlinjer för de olika komponenter som ingår i Södertälje kommuns grafiska profil.

samlade komponenter grafisk profil

Grafisk profil

Södertälje kommun har en grafisk profil samt officemallar som är beslutade, godkända, av kommunstyrelsen. Här dedan hittar du ärendena från kommunstyrelsen:

Kommunens grafiska profilen ska tillämpas på det så kallade organisationsvarumärket Södertälje kommun. För information om platsen Södertäljes grafiska profil (platsvarumärket), se Destination Södertälje.

Exempel på hur kommunens grafiska profil ska användas hittar du på sidan Tillämpning och mallar.

Frågor och svar

För vem/vilka gäller den grafiska profilen?

Den grafiska profilen ska tillämpas av samtliga kommunala verksamheter när de kommunicerar såväl internt som externt. Den ska också tillämpas i samarbeten med andra externa verksamheter i de fall Södertälje kommun är huvudfinansiär eller huvudsaklig avsändare.

Undantag

Följande verksamheter är undantagna den grafiska profilen enligt tidigare beslut:

  • De kommunala bolagen
  • Södertälje Stadsscen
  • Torekällbergets friluftsmuseum
  • Destination Södertälje (inklusive underverksamheter/-projekt)
För vad gäller den grafiska profilen?

Den grafiska profilen ska tillämpas på kommunens visuella kommunikation, allt från det enklaste brevet till större kommunikationsinsatser och profilering. Den grafiska profilen är ett verktyg för att tydligt visa att kommunen är avsändare.

Hur gör vi i samarbetsprojekt med externa verksamheter?

Hur gör vi i samarbetsprojekt med externa verksamheter?

Södertälje kommuns grafiska profil ska tillämpas då:

  • insatsen till största delen bekostas av kommunen (skattepengar)
  • insatsen arrangeras/ägs av Södertälje kommun
  • den eller de externa parterna saknar grafisk profil

I andra fall kan den externa partens/-ernas grafiska profil tillämpas. Dock ska Södertälje kommuns logotyp alltid finnas med på tydlig plats för att visa att det har delfinansierats/-arrangerats av en kommunal verksamhet.

Om samtliga parter har lika stor del i insatsen/arrangörskapet används den profil som anses mest relevant sett till ämnet och målgruppen. Som en sista utväg kan produkten layoutas i en helt neutral grafisk form utan koppling till någon av verksamheternas grafiska profiler.

Oavsett lösning ska Södertälje kommuns logotyp finnas med som avsändare. Kontakta kommunikationsavdelningen för mer information om du ser ett behov.

Hur du ska placera logotyper/avsändare vid samarbetsprojekt beskrivs närmare i avsnittet samprofilering