Särprofilering

Särprofilering betyder att en kommunal verksamhet inte följer kommunens grafiska profil. Principen i den moderniserade grafiska profilen är att Södertälje kommuns logotyp och grafiska profil gäller för alla kommunala verksamheter.

Följande kommunala verksamheter är undantagna kommunens grafiska profil enligt tidigare beslut:

  • Södertälje Stadsscen
  • Torekällbergets friluftsmuseum
  • Destination Södertälje (inklusive underverksamheter/-projekt)

De kommunala Telgebolagen använder inte kommunens grafiska profil. Läs mer om Telges grafiska profil på telge.se.

Särprofilering kan leda till att vi blir otydliga som avsändare

Särprofilering kan handla om att en kommunal verksamheten tar fram en egen logotyp eller andra grafiska element, typsnitt som inte följer kommunens grafiska profil. Särprofilering kan leda till att Södertälje kommun blir otydlig som avsändare. Kvaliteten i kommunikationen kan variera och det kan vara svårt för medborgaren att förstå att en kommunal verksamhet står bakom det som kommuniceras.

För organisationen Södertälje kommun är det viktigt att visa en sammanhållen bild gentemot medborgare och andra intressenter för att skapa en tydligare avsändare och igenkänning, upprätthålla kvalitet och kostnadseffektivitet.

Mot bakgrund av det är det inte tillåtet med särprofilering.