Typografi

Ett konsekvent användande av våra typsnitt stärker den visuella identiteten och underlättar för mottagaren att snabbt identifiera Södertälje kommun som avsändare.

Det är inte tillåtet att använda andra typsnitt eller att på något vis modifiera de typsnitt som anges nedan.

Profiltypsnitt – Poppins

profiltypsnitt poppins

Förstahandsvalet i all extern kommunikation – för både för rubrik och brödtext. Typsnittet distribueras med en så kallad open source-licens vilket innebär att det är gratis, fritt att installera och använda. Typsnittet finns i flera olika vikter varav följande används i kommunens grafiska profil:

Poppins Bold (fet)

 • För rubriker, mellanrubriker och kortare budskap
 • Skrivs normalt versalgement (begynnande versal och resten gemener)
 • Enstaka ord eller knappar/menyer kan sättas i versaler
 • Sätts med fördel i stora grader
 • Undvik kursivering i rubriker
 • Kan sättas i svart, vitt (mot mörk bakgrund) eller i någon av kommunens profilfärger
 • Rekommenderat radavstånd: cirka 130 % av teckenstorleken

Poppins Semibold (halvfet)

 • För ingresser, kortare stycken eller vid markering av enstaka ord i en text
 • För lägre rubriknivåer om det behövs för att tydligare särskilja de olika rubriknivåerna

Poppins Regular (normal)

 • För brödtexter i olika längder
 • Rekommenderad brödtextstorlek i tryck: 9 punkter med 13,5 punkters radavstånd
 • Rekommenderad brödtextstorlek digitalt/webb: 16–18 pixlar med cirka 1.6 em i radavstånd
 • Kursivering kan användas på enstaka ord eller kortare delar

Komplementtypsnitt

Merriweather

Precis som Poppins distribueras Merriweather med en så kallad open source-licens vilket innebär att det är gratis, fritt att installera och använda. Typsnittet finns i flera olika vikter varav följande används i kommunens grafiska profil:

 • Ett alternativt typsnitt för längre brödtexter där läsbarheten anses förbättras av att använda ett så kallat serif-typsnitt.
 • Ska aldrig användas i rubriker
 • Rekommenderad brödtextstorlek i tryck: 9 pt med 13,5 punkters radavstånd.

Ladda ned profiltypsnitten

Här kan du ladda ned Södertälje kommuns profiltypsnitt:

Poppins (zip-fil)
Merriweather (zip-fil)

Arial

 • Alternativt typsnitt för såväl rubriker och brödtext
 • Enbart för våra kontorsmallar (Word, Excel och Powerpoint) eller i de fall Poppins inte kan användas
 • Rekommenderad brödtextstorlek i tryck: 9 pt med 13,5 punkters radavstånd.