Foto

Foto

Foto/film ska prioriteras i kommunens kommunikation. Med bra foto eller film blir slutresultatet mer tilltalande och engagerande.

När du kommunicerar för Södertälje kommuns verksamheter är det viktigt att bilderna/filmerna:

 • är trovärdiga och skildrar verkliga miljöer och människor
 • representerar människor i olika åldrar
 • representerar människor av olika kön och ursprung
 • håller en så hög kvalitet som möjligt. Är det bilder som ska användas under lång tid i olika kommunikationskanaler kan det vara värt att använda någon av kommunens upphandlade fotografer
 • inte befäster förutfattade normer. Vid fotografering/val av bild är det viktigt att arbeta inkluderande. Vi ska undvika bilder där stereotypa föreställningar återupprepas
 • kommunicerar kommunens värdegrund. Kommunens värderingar beskriver hur vi vill att omvärlden ska uppleva mötet med oss:
  • Respekt för individen
  • Medborgaren först
  • Mer än förväntat

  Vårt förhållningssätt är grunden för vårt beteende när vi arbetar:

  • Olikheter är en styrka
  • Utgå alltid från samhällsuppdraget 

Om du skapar rörlig bild ska eventuell grafik och vinjetter utformas enligt den grafiska profilen. Se exempel på sidan Rörlig bild

foto bildmaner exempel

1. Använd kommunens bildbank

Medarbetare i Södertälje kommun kommer åt kommunens bildbank Q-bank via intranätet Kanalen. Där finns godkända bilder av hög kvalitet som kan användas i kommunens kommunikation. Bildbanken uppdateras löpande, vilket också betyder att bilder som är inaktuella tas bort. Det kan ske till exempel då människor på bilden har avlidit eller att avtalen om användanderätt har löpt ut. Kommunens verksamheter kan ladda upp bilder i bildbanken. 

Har du frågor om bildbanken, kontakta kommunikationsstaben på e-post: info@sodertalje.se

2. Anlita en fotograf

Om du som medarbetare i kommunen inte hittar rätt bild i bildbanken eller har särskilda önskemål finns möjlighet att anlita en fotograf. Kontakta kommunikationsstaben för mer information eller läs mer på intranätet.

När en fotograf anlitas är det viktigt att:

 • noga tänka igenom vad det är bilderna ska förmedla, vad som ska fotograferas
 • diskuterar idén med fotografen i ett tidigt skede – de kan ofta utveckla idén ur ett professionellt perspektiv
 • tänka igenom hur bilden ska användas – ska den vara stående, liggande format, ska den användas både digitalt på exempelvis webb och i tryck, ska det placeras text på bilden, ska bilden kunna återges i litet format?
 • se till att det skrivs samtyckesavtal i de fall människor förekommer på bild. Kommunen har två olika samtyckesavtal, ett avtal för alla över 13 år och ett för barn upp till 13 år, där en vårdnadshavare ska godkänna användningen av bilderna i kommunens kanaler. Avtalen finns som e-tjänst i Självservice under Övriga e-tjänster, du hittar dem här: Övriga e-tjänster. På intranätet kan de även laddas ned som blankett. Har du frågor kontakta kommunikationsstaben.
 • du och fotografen är överens om användarrättigheterna och att det finns ett skrivet avtal.

4. Köp en bildbyråbild

Om inget av ovanstående steg kan tillämpas går det också att köpa färdiga bilder av en bildbyrå. Det ställer lite högre krav på dig som beställare då du själv måste se till att bilderna följer riktlinjerna ovan. Det finns många exempel på bildbyråbilder där det är uppenbart att de är fotograferade på ett sätt som inte känns trovärdigt. Även här är det viktigt att du kontrollerar att nödvändiga avtal finns för såväl modeller som nyttjanderätt till bilden.

Kontakta kommunikationsstaben för mer information.