Logotypen finns i flera olika varianter. Den ska finnas med i all kommunikation där Södertälje kommun är avsändare eller på annat sätt står bakom budskapet.

Logotyp

Logotypen är lika mycket en kvalitetsstämpel som en signal om att det som kommuniceras är en del av en skattefinansierad verksamhet. Den består av vårt vapen Sankta Ragnhild och ordbilden Södertälje kommun. Logotypen finns i olika varianter, liggande och stående, med och utan kröning, färg och svartvit.

Användandet av helgonet Sankta Ragnhild som symbol för Södertälje påbörjades redan 1628. Hon var Konung Inge den yngres drottning och sägs ha blivit begravd i Södertälje. Stadens vapen fastställdes 1935. Korset och pilgrimsstaven är Sankta Ragnhilds helgonattribut. Kronan bär hon i egenskap av drottning.

Varianter

Kommunens logotyp finns i liggande och stående variant. Det är inte tillåtet att på egen hand förändra eller skilja logotypens olika delar från varandra. Här nedan kan du ladda ned logotyperna i formaten eps (för tryck) och png (för digital publicering).

Liggande logotyp (förstahandsval)

Vapensköld till vänster och ordbild till höger. Förstahandsvalet i all kommunikation. 

logotyp liggande format

 • SK-Bred-Farg för placering på vita och ljust färgade bakgrunder.
 • SK-Bred-Vit för placering på mörkt färgade bakgrunder.
 • SK-Bred-Svart för placering på vita och ljust färgade bakgrunder.

Stående logotyp

Vapensköld med ordbilden nedanför. Den här versionen används endast i de fall den liggande versionen av tekniska eller utrymmesmässiga skäl inte kan användas.

logotyp stående format

 • SK-Smal-Farg för placering på vita och ljust färgade bakgrunder.
 • SK-Smal-Vit för placering på mörkt färgade bakgrunder.
 • SK-Smal-Svart för placering på vita och ljust färgade bakgrunder.

Ladda ner Södertälje kommuns logotyper

Logotyperna finns i formaten eps för tryck och png för digital publicering

Logotyp Södertälje kommun (zip-fil)

Krönt logotyp

krönt logotyp

Krönt vapen till vänster och ordbild till höger. Den krönta logotypen får endast användas i följande sammanhang:

 • Korrespondens riktade till/i samband med regering och riksdag, Kungliga hovet, länsstyrelsen, vänorter.
 • Kontakter med andra länder av officiell karaktär:
  ambassader, EU-institutioner.
 • Jubileer och högtider av officiell karaktär.

Den krönta logotypen finns inte att ladda ner. Kontakta kommunikationsstaben på e-post: info@sodertalje.se om du planerar att använda den.

Placering logotyper

Standardplacering

placering logotyp

Logotypen ska som standard placeras i något av de fyra hörnen av ytan. Om du använder någon av kommunens mallar i Word eller Indesign är logotypen redan placerad i det hörn som anses vara det bästa sett till aktuell layout.

Alternativ placering

alternativ placering av logotyp

I de fall logotypen är den enda eller huvudsakliga komponenten i layouten kan den placeras centrerat horisontellt och/eller vertikalt. Några exempel:

 • Ytor som saknar hörn (runda)
 • Avslutande/inledande vinjett i en film
 • Skrivbordsbakgrund i dator
 • Skylt där endast logotypen finns med
 • Flagga
 • Beachflagga
 • Inledande/avslutande bild i en powerpointpresentation

Bakgrunder

bakgrund logotyp

Färglogotypen placeras alltid på vit eller mycket ljus bakgrund. Placera inte färglogotypen på någon av färgerna ur kommunens färgpalett.

Den vita logotypen placeras alltid på färgade eller mörka bakgrunder så länge läsbarheten anses vara tillräcklig. Färgerna SK03–SK17 ur färgpaletten fungerar som bakgrundsfärg för den vita logotypen. Övriga färger är för ljusa för att skapa tillräckligt hög kontrast mellan bakgrund och logotyp.

Frizon

frizon

Inga andra objekt (text, bild, form) får placeras för nära logotypen. Det kan störa läsbarheten och ger ett rörigt intryck. Den så kallade frizonen är relativ till logotypens storlek och ska ses som ett absolut minimum. Frizonen gäller också som minsta avstånd till kanten på din layout, till exempel kanten på papperet eller den digitala bildytan.

Storlekar

För att garantera läsbarheten får logotypen inte vara för liten. Samtidigt kan en för stor logotyp ge ett klumpigt och oseriöst intryck. Om du använder kommunens mallar i Word och Indesign är storlekar och placeringar redan korrekta.

Minsta storlek, oavsett tillämpning

 • Liggande/krönt logotyp: 30 mm bred
 • Stående logotyp: 12 mm bred

Viktigt om storleksförändringar!

storleksförändring logotyp

När du storleksförändrar logotypen är det viktigt att det sker proportionerligt. Det vill säga att du inte enbart ändrar bredd eller höjd, utan att bägge axlar förändras i förhållande till varandra. Det uppnås normalt genom att hålla in Shift-tangenten på tangentbordet när du ändrar storleken, men detta kan variera från program till program.