Samprofilering

Vad gäller när kommunen har samarbetsprojekt med externa verksamheter?

Södertälje kommuns grafiska profil ska tillämpas då:

  • insatsen till största delen bekostas av kommunen (skattepengar)
  • insatsen arrangeras/ägs av Södertälje kommun
  • den eller de externa parterna saknar grafisk profil

I andra fall kan den externa partens/-ernas grafiska profil tillämpas. Dock ska Södertälje kommuns logotyp alltid finnas med på tydlig plats för att visa att det har delfinansierats/-arrangerats av en kommunal verksamhet.

Om samtliga parter har lika stor del i insatsen/arrangörskapet används den profil som anses mest relevant sett till ämnet och målgruppen. Som en sista utväg kan produkten layoutas i en helt neutral grafisk form utan koppling till någon av verksamheternas grafiska profiler.

Oavsett lösning ska Södertälje kommuns logotyp finnas med som avsändare.

Placering av logotyper när Södertälje kommuns grafiska profil tillämpas

Se till att Södertälje kommuns logotyp och övriga parters logotyper/namn placeras separat från varandra, för att tydliggöra vem som är huvudavsändare. Komplettera gärna med en text ovanför eller intill samarbetsparterna som förtydligar rollerna, till exempel "I samarbete med", "Med stöd av" eller motsvarande.

Förstahandsval

Södertälje kommuns logotyp placeras i topp och övriga parters logotyper eller namn samlade i nederkant. Här blir det tydligt vem som är huvudavsändare.

samprofilering exempel 1

Alternativ placering

Södertälje kommuns logotyp placeras ensam till vänster och övriga parters logotyper eller namn samlade i högerkant. Kan tillämpas vid platsbrist eller när samarbetsförhållandet är lite mer likvärdigt.

samprofilering alternativ tvåKontakta kommunikationsstaben för mer information om du ser ett behov av samprofilering eller har frågor: info@sodertalje.se