Färger

Färgpaletten i kommunens grafiska profil består av 20 olika profilfärger (utöver svart och vitt). Färgerna kan användas som bakgrunder, i rubriker, former och ikoner med mera.

Färgerna är inte knutna till någon särskild kommunal verksamhet utan är fria att använda av alla. Inga andra färger utöver dessa ska användas i den grafiska kommunikationen, såvida det av tekniska skäl inte går att välja/ändra färg.

Färgpalett med koder

Varje färg har ett namn som börjar med SK och sedan en siffra (till exempel SK07). Det gör det enkelt för dig att hänvisa till en viss färg i paletten istället för att behöva ange en färgkod.

Här nedan hittar du koder för färgerna. CMYK används vid fyrfärgstryck. RGB och HEX används vid digital produktion, alltså när du producerar något som ska visas på webben eller på en digital skärm. PMS används vid tryck av exempelvis profilkläder och profilprodukter.

Namn

CMYK

RGB

HEX

PMS

SK01

0 0 100 0

255 237 0

#ffdd00

Process Yellow

SK02

0 20 100 0

240 200 0

#f0c700

123

SK03

0 50 100 0

220 140 0

#dc8d00

137

SK04

0 70 100 0

209 99 14

#d1630e

166

SK05

0 100 100 0

197 0 21

#c50015

200

SK06

0 85 40 0

202 64 99

#ca4063

198

SK07

0 100 0 0

196 0 121

#c40079

Process Magenta

SK08

20 90 0 0

170 49 133

#aa3185

241

SK09

50 90 0 0

125 51 133

#7d3385

513

SK10

70 70 0 0

95 85 155

#5f559b

2725

SK11

80 60 0 0

76 97 166

#4c61a6

7455

SK12

100 40 0 0

13 111 181

#0d6fb5

300

SK13

100 0 0 0

0 159 226

#009fe2

Process Cyan

SK14

100 0 25 0

0 156 185

#009cb9

312

SK15

90 0 45 0

47 160 154

#2fa09a

326

SK16

80 0 90 0

84 162 77

#54a24d

361

SK17

60 0 90 0

132 180 72

#84b448

368

SK18

40 0 90 0

175 199 65

#afc741

375

SK19

30 0 90 0

195 209 62

#c3d13e

382

SK20

20 0 100 0

215 218 20

#d7da14

396


Procenttoningar

procenttoningar färger

Varje färg i paletten kan användas i en procentton, alltså en nedtonad variant av grundfärgen, till exempel 80 procent av SK07.

Använd inte procenttonade färger som den dominerande färgen i din layout då de får en blekare och inte lika färgstark karaktär. De fungerar däremot utmärkt som bakgrundsfärger i till exempel en faktaruta eller annan kortare text.

Färgkombinationer

färgkombinationer

Många av färgerna kan kombineras och till och med användas placerade på varandra. Det fungerar bäst för tydliga grafiska former och ikoner. Undvik att sätta små texter i färg när de ligger placerade på en annan färg, det kan bli svårläst.

Kom ihåg att personer som är färgblinda kan uppfatta färger på ett annat sätt än vad du är van. Till exempel kan det vara svårt att uppfatta grönt och rött tillsammans, så undvik att lägga grön text på röd platta eller tvärtom.