Rörlig bild

Rörlig bild

Rörlig bild

rörlig bild

Möjligheterna är många när du arbetar med rörlig bild/film. Kanske behöver du en enklare vinjett eller så ska du arbeta med mer avancerade animationer? Det finns många färdiga element som du kan använda i din klippning – allt från objektgrafik (splashar och ikoner) till vinjetter, skyltar och avsnittsdelare/övergångar.

Grafiska riktlinjer

Logotyp

  • Liggande färglogotyp
  • Liggande vit logotyp

Typografi

  • Poppins Bold för rubriker
  • Poppins Semibold för lägre rubriknivåer
  • Poppins Regular för brödtexter

Färg

  • Fritt ur färgpaletten
  • Vit logo placeras endast på färgerna SK03–SK17

Resurser

  • Objektbiblioteket (eps-filer)
  • Skyltar, frames och grafik (Adobe InDesign)
  • Vinjetter skapas utifrån logga. Ej krav vid anslag. Obligatoriskt i slutet.

Objektbibliotek, skyltar, frames och grafik hittar du för nedladdning på intranätet under rubriken Grafisk profil. Medarbetare når intranätet via Personalingången.