Gåvor och profilprodukter

Gåvor och profilprodukter

Mängden tillgängliga reklamartiklar/profilprodukter är i princip obegränsad. Det är därmed svårt att styra layouten med framtagna mallar. Men det viktigaste är att Södertälje kommuns logotyp finns med på produkterna.

profilprodukter

Profilprodukter och gåvor kan vara exempelvis pennor, kläder, reflexer, nyckelband, usb-minnen, muggar, påsar/kassar och paraplyer. Det finns inte några riktlinjer som avgränsar vad kommunala verksamheter får och inte får beställa som profilprodukt eller gåva.

Logotypen ska alltid finnas med. Om ytan tillåter mer design än bara logotypen kan du med fördel utgå från mallar och tillämpningsexemplen som finns i broschyrer, affischer, annonser med flera.

Grafiska riktlinjer

Logotyp

  • Liggande färglogotyp

  • Liggande vit logotyp

  • Stående färglogotyp (vid begränsade ytor)

  • Stående vit logotyp (vid begränsade ytor)

Typografi

  • Poppins Bold

  • Poppins Regular

Färg

  • Fritt ur färgpaletten

  • Färgerna SK03–SK17 som bakgrundsfärg för den vita logotypen

Mallar

Mallar för profilprodukter och gåvor saknas. Ta hjälp av producenten eller skissa utifrån de grafiska riktlinjerna. Läs mer på intranätet om vilken/vilka producenter som kommunen har avtal med. Vid frågor kontakta kommunikationsstaben på e-post: info@sodertalje.se