Kläder

Kläder

Arbetskläder som tas fram inom de kommunala verksamheterna ska följa den grafiska profilen. Kommunens logotyp ska alltid finnas på klädesplagget.

kläder

Du som använder arbetskläder i din roll som representant för Södertälje kommun, ska visa det genom att bära kommunens logotyp på plagget. Om du behöver ange vilken verksamhet du representerar ska det anges i textform med typsnittet Poppins Bold.

Grafiska riktlinjer

Logotyp

  • Liggande färglogotyp mot vit eller mycket ljus bakgrund
  • Liggande vit logotyp mot färgad bakgrund
  • Placeras i första hand på vänster bröst eller på ärmen
  • Fri placering på profilkläder (kläder som beställs för att exempelvis användas vid mässor och event)

Verksamhetsnamn och budskap

  • Poppins bold
  • Placeras i första hand på höger bröst, på ärmen eller ryggen
  • Fri placering på profilkläder (kläder som beställs för att exempelvis användas vid mässor och event). Dessa kan även kompletteras med objektgrafik

Färger på plagget

  • Utgå från kommunens färgpalett och hitta en färg så nära som möjligt
  • Färgerna SK03–SK17 fungerar bra som bakgrund för den vita logotypen
  • Även vit, grå och svart fungerar som plaggfärg

Mallar

Mallar saknas för arbetskläder och profilkläder. Ta hjälp av klädproducenten eller skissa utifrån de grafiska riktlinjerna. 

Läs mer på intranätet för att få information om producent/producenter som kommunen upphandlat för beställning av kläder. Vid frågor, kontakta kommunikationsstaben: info@sodertalje.se