Expo och mässa

Expo och mässa

Formaten på exempelvis rollups, vepor, beachflaggor kan vara många och olika. Men det är enkelt att anpassa den grafiska profilen för alla möjliga varianter. Här finns några exempel på hur designen kan tillämpas.

Rollup

Det finns inte några bestämda riktlinjer eller framtagna mallar som bestämmer exakt hur kommunens rollups måste se ut. Huvudregeln är att de ska följa den grafiska profilen. Det vill säga kommunens logotyp ska vara med, rätt typsnitt ska användas samt färger från färgpaletten. Kommunala verksamheter kan beställa rollups från kommunens upphandlade producent/producenter för profilprodukter. Läs mer på intranätet under Grafisk profil, vid frågor kontakta kommunikationsstaben: info@sodertalje.se

roll-up exempel

Beachflaggor

Det finns inte några bestämda riktlinjer eller framtagna mallar som bestämmer exakt hur kommunens beachflaggor måste se ut. Huvudregeln är att de ska följa den grafiska profilen. Det vill säga kommunens logotyp ska vara med, rätt typsnitt ska användas samt färger från färgpaletten. Kommunala verksamheter kan beställa rollups från kommunens upphandlade producent/producenter för profilprodukter. Läs mer på intranätet under Grafisk profil, vid frågor kontakta kommunikationsstaben: info@sodertalje.se

beachflagga

Vepa/banderoll

vepor

Det finns inte några framtagna mallar som bestämmer exakt hur kommunens vepor/banderoller måste se ut. Huvudregeln är att de ska följa den grafiska profilen. Det vill säga kommunens logotyp ska vara med, rätt typsnitt ska användas samt färger från färgpaletten. Kommunala verksamheter kan beställa banderoller från kommunens upphandlade producent/producenter för detta. Läs mer på intranätet under Grafisk profil, vid frågor kontakta kommunikationsstaben: info@sodertalje.se

Grafiska riktlinjer

Logotyp

  • Liggande färglogotyp
  • Liggande vit logotyp

Typografi

  • Poppins Bold för rubriker
  • Poppins Regular eller Semibold för längre texter

Färg

  • Fritt ur färgpaletten