Annonser

Annonser

Precis som affischer så har annonser normalt sett kort tid på sig att fånga uppmärksamhet. Därför är det extra viktigt att budskapen är kortfattade och tydliga.

annons

Mallarna är framtagna för de vanligaste formaten, de finns både för print och digitalt bruk.

Grafiska riktlinjer

Logotyp

 • Liggande färglogotyp
 • Liggande vit logotyp
 • Vid begränsade ytor kan även den stående logotypen användas

Typografi

 • Poppins Bold för rubriker
 • Poppins Regular för brödtexter

Färg

 • Fritt ur färgpaletten

Mallar

 • Kungörelse 68*X mm (InDesign)
 • Helsida 248x372 mm (InDesign)
 • Halvsida 248x178 mm (InDesign)
 • Kvartssida 122x178 mm (InDesign)
 • Display 980x240 px (InDesign)
 • Display 250x360 px (InDesign)
 • Display 300x250 px (InDesign)
 • Display 320x320 px (InDesign)

Mallarna finns på intranätet under: kanalen.sodertalje.se/grafiskprofil
Medarbetare kan logga in på intranätet via Personalingången

Fler exempel

annons exempel tre