E-postsignaturer

Det är viktigt att all kommunikation som sker via e-post avslutas med en tydlig och gemensamt utformad sidfot/signatur.

e-postsignaturer

Mottagaren av e-postmeddelandet ska alltid kunna hitta rätt kontaktuppgifter i e-postmeddelandet, även i de fall konversationen består av flera svar.

Logotyp

  • Ingen logotyp ska användas i e-postsignaturen

Typografi

  • Arial, 10 pt storlek

Färg

  • Svart text