Skyltprogram

Skyltprogram

Skyltprogrammet ska ge både inspiration och tydlig vägledning kring hur kommunens skyltar utformas.

skyltprogram södertälje kommun

Skyltprogrammet baseras på Södertälje kommuns grafiska profil. Det är till för att du som behöver ta fram skyltar till din kommunala verksamhet ska kunna göra det snabbt och kostnadseffektivt tillsammans med en skyltproducent.

På intranätet finns information om vilken/vilka skyltproducenter som kommunen har upphandlade just nu. Läs mer på intranätet under: kanalen.sodertalje.se/grafiskprofil

Medarbetare når intranätet via Personalingången

Vid frågor om skyltprogrammet, kontakta kommunikationsstaben: info@sodertalje.se

Ladda ned

Skyltprogram Södertälje kommun - gäller från 31 maj 2019 (PDF öppnas i nytt fönster)