Sociala medier

Sociala kontaktytor som exempelvis Facebook är för vissa kommunala verksamheter den viktigaste kommunikationskanalen. Kommunikation i sociala medier ska följa den grafiska profilen. Det är viktigt att mottagaren snabbt ser att det är en kommunal verksamhet som är avsändare.

Det kan ibland vara svårt att avgöra om en avsändare på dessa kanaler är officiell, särskilt för målgrupper som inte är helt vana användare. Det är därför extra viktigt att kommunala verksamheter tydligt visar att de är en del av Södertälje kommun när de kommunicerar i sociala medier. 

Profilbilder Facebook och Instagram

sociala medier

Kommunala verksamheter kan välja att ha en valfri bakgrundsbild till profilbilden som används. Det kan vara allt ifrån en verksamhetsbild till bilder på byggnader eller andra kännetecken. En kommunal verksamhet får inte skapa och använda egna logotyper, det är kommunens logotyp som gäller.

Logotyp

 • Stående logotyp i vitt på bakgrundsfärg (SK03–SK17)
 • Det officiella kontot Södertälje kommun ska ha färg SK12, större kommunvapen och vara utan bakgrundsbild.

Typografi

 • Ingen text i profilbilden

Färg

 • Färgerna SK03–SK17 som bakgrundsfärg för den vita logotypen
 • Se till att samma färg används i eventuell övrig branding på kontot

Cover image – Facebook

cover bild facebook

I mallen finns fyra grundlayouter att välja mellan.

cover två

Profilera din verksamhet med unika bilder och om du vill korta budskap. Mallarna för Indesign och Photoshop finns i några olika varianter.

Tänk på att bilden beskärs olika på mobil och dator. Guidelinjer finns i mallarna.

Logotyp

 • Ingen logotyp

Typografi

 • Poppins Bold

Färg

 • Fritt ur färgpaletten.
 • Använd helst samma färg som i profilbilden.

Channel Art – Youtube

channel art bild tre

I mallen finns tre grundlayouter att välja mellan.

channel art fyra

Profilera din verksamhet med unika bilder och om du vill korta budskap. Mallarna för Indesign och Photoshop finns i några olika varianter.

Tänk på att bilden beskärs olika på mobil och dator. Guidelinjer finns i mallarna.

Logotyp

 • Ingen logotyp

Typografi

 • Poppins Bold

Färg

 • Fritt ur färgpaletten.
 • Använd helst samma färg som i profilbilden.

Namn

Namnet på kontot ska skrivas i klartext med korrekt stavning.

Det är den verksamhet som ligger närmast mottagaren som ska stå som kontonamn. Till exempel om kultur- och fritidskontorets verksamhet Kulturskolan står bakom kontot så är det också Kulturskolan som ska användas som namn.

Typografi

 • Ej valbart
 • Texten sätts med versal begynnelsebokstav och resten gemener. Alltså inte enbart med versaler